A.C. de Graafweg krijgt groen karakter terug, maar blijft 80-kilometerweg

23 september 2021 05:00
A.C. de Graafweg

De bomen langs de A.C. de Graafweg worden vanwege de herinrichting definitief gekapt, volgende week beginnen de eerste werkzaamheden. “Een pijnlijke, maar helaas onvermijdelijke, ingreep.” Máár er komen ook bomen voor terug en zelfs tien procent meer. Dat heeft gedeputeerde Jeroen Olthoff gisteravond laten weten tijdens een informatiebijeenkomst in Opmeer. 

Door het terug planten van de bomen zal het groene karakter van de weg zich op termijn herstellen, aldus de provincie. Tinus Waaijer van de Dorpsraad Opmeer-Spanbroek snapt het, maar vindt het nog steeds dood- en doodzonde: “Ik heb wel gezien dat er bijna geen andere uitweg is. Ik geloof nu ook niet meer dat ze een rij bomen omzagen, wat achteraf niet nodig blijkt.”

De A.C. de Graafweg moet worden verbreed, omdat er de afgelopen jaren veel ongelukken zijn gebeurd. Voor die verbreding moeten nu kabels en belangrijke leidingen worden verplaatst, waardoor er geen plek meer over is voor de bestaande bomen. Iets waar het dorp al lange tijd bang voor was. “Het is een heel negatief bericht. We staan voor een onvoldongen feit”, aldus wethouder Robert Tesselaar.

De nieuwe bomen moeten op een extra brede groenstrook komen te staan tussen de weg en het fietspad in Opmeer. Waaijer heeft er nog wel vraagtekens bij of dat allemaal wel gaat passen. “Ik hoop dat ze het fietspad breed genoeg houden. Want het is makkelijk om het zo te presenteren, maar in de werkelijkheid ligt het waarschijnlijk toch anders.”

Bomen besparen

De provincie keek eerder nog of ze bomen langs de weg konden besparen, door de snelheid aan te passen van 80 kilometer naar 60 kilometer per uur in de gemeente. Maar uit onderzoek blijkt dat de snelheidsverlaging geen invloed heeft. 

Daarnaast zou een verlaging van de snelheid op de A.C. de Graafweg een toename van sluipverkeer op de omliggende wegen kunnen betekenen, aldus de provincie. Maar Waaijer vindt dit enorme lariekoek: “Uit welk boek ze dat gehaald hebben, weet ik niet.”

Het lijkt na het onderzoek van de provincie er op, dat het terugdringen van de snelheid in Opmeer een gepasseerd station is, aldus Waaijer. “Daarom zeg ik liever: als het 80 kilometer per uur blijft, dan willen wij als dorpsraad ook flitspalen bij de kruisingen.”

De lokale partij Gemeentebelangen kan zich daar niet in vinden. Die is kritisch na de informatieavond. “De provincie houdt zich niet aan de intentieverklaring. Omwille van de veiligheid blijft het een traject met 80 kilometer per uur. De kans om er 60 kilometer weg van te maken wordt niet aangepakt. Daartegenover staat symptoombestrijding door de aanpak van de geluidswal en de tien procent meer bomen aanplant dan er nu staat”, aldus fractievoorzitter Rene Pelt.

Kers op de taart

De provincie geeft aan een bijdrage te willen leveren aan de optimalisatie van de geluidswal tussen de Pade en de Breestraat. En daar zijn de gemeente en de dorpsraad blij mee. “We gaan samen met de provincie, dorpsraad en de omwonenden het gesprek aan en kijken waar de knelpunten liggen”, aldus wethouder Robert Tesselaar.

Volgens Tesselaar is wel het uitgangspunt dat de wal wordt aangepast op de geluidshinder die de mensen ervaren en niet de geluidsnorm die geldt. Iets waar de dorpsraad zich ook in kan vinden. Wel vinden zij het gelijk een mooie kans om te kijken of er een fietsbrug gemaakt kan worden op de geluidswal. 

Volgende week beginnen de eerste werkzaamheden aan de weg, zoals het graven van nieuwe sloten en het dempen van de oude. Eind oktober zullen de eerste bomen gekapt worden. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844