‘Ad hoc museum’ Expoost in Hoorn kan tóch doorgaan: “Van subsidies en politiek afhankelijk”

30 januari 2024 11:57
Expoost
Bron: Expoost

Expoost in Hoorn kan in ieder geval komend jaar open blijven. Lang was onduidelijk of het museum door kon gaan, maar afgelopen week was de kogel door de kerk. “We hebben er een gebakje op gegeten”, vertelt Ron Dol. Of ze na 2024 ook verder kunnen, is vooralsnog onduidelijk.

“Het is wachten op vaststelling van de cultuurnota, zodat we weten of we ook na 2024 door mogen gaan”, zegt Dol. In die nota wordt bepaald naar welke culturele doeleinden de subsidies zullen gaan. De afgelopen periode is voor Dol, een rollercoaster geweest.

“Wat Expoost betreft was het inderdaad allemaal erg onduidelijk, in het najaar”, vertelt hij. “Eerst was het ‘nee’, toen werd het ‘misschien’ en uiteindelijk toch in december een ‘ja’. Vanuit de gemeenteraad werd gezegd dat ze Expoost toch graag open wilden houden, maar dan moet de wethouder daar ook nog mee akkoord gaan en dan moeten ook de middelen nog gevonden worden.”

Expoost, dat ongeveer zes jaar geleden begon als pop-up museum, is de laatste jaren afhankelijk geweest van incidentele subsidies, gaat Dol verder. “Dat was eigenlijk een heel ad hoc gebeuren, en dat is het een beetje gebleven”, licht hij toe. “De gemeente Hoorn wilde graag dat we door bleven gaan, en we zijn na een jaar op de Grote Oost verhuisd naar de Roode Steen. Het hoorde erbij dat we ieder jaar hoorden dat we door konden gaan, en of we van locatie moesten wisselen. Vanwege de grote verbouwing in het Westfries Museum zijn we twee jaar geleden naar de St. Cecilia-kapel gegaan. Maar we hebben nooit een structurele status gehad.”

De tekst gaat verder onder de video:

Het omzetten van een jaarlijks incidentele subsidie naar een vaste bleek nog geen gemakkelijke opgave. Een aantal partijen in de gemeenteraad wilde het museum openhouden. En dat lijkt voorlopig gelukt. “Het is nu wachten op de cultuurnota”, zegt Ron Dol van Expoost. “Die wordt in de loop van dit voorjaar verwacht. We horen er nu nog niet helemaal bij. We mogen een jaar verder. En afhankelijk van hoe die cultuurnota er straks uit ziet, en hoe het ook politiek ontvangen wordt, zal er wel of niet plaats zijn voor Expoost.”

Zeven exposities in 2024

Het museum in Hoorn heeft geanticipeerd op het voortzetten door de agenda voor 2024 in het vorige najaar onder voorbehoud op te stellen. Met de kerngroep is afgelopen week een vergadering belegd, waarin de agenda en een actieplan vastgesteld werden. “Op zich kunnen we heel snel starten. Half februari gaat de eerste expositie van start. Een aantal dingen zijn nog onder voorbehoud, maar zoals het er nu naar uitziet hebben we een mooi programma van zeven exposities.”

Bij de opening op vrijdag 16 februari start Expoost met een gecombineerde expositie van Deputade en van de Steenvrouwen. Zo’n 80 werken in diverse technieken worden verwacht. Later in het jaar zullen onder meer leerlingen van de Wackersacademie in Amsterdam exposeren, en komt er deze zomer een expositie van papier waar zelfs internationale kunstenaars aan meewerken. “Ik denk dat we een heel mooi en breed programma hebben wat kunstdisciplines betreft, zowel met lokale kunstenaars als van buiten West-Friesland.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405