13 oktober 2023
Sporthal De Dres, Dres 1 in Nibbixwoud

donateursavond De Cromme Leeck

‘Eureka’ momenten bij De Cromme Leeck

 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In deze maand organiseren musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen speciale activiteiten.

Dit jaar is ‘Eureka’ het thema van de Maand van de Geschiedenis:.

Eureka betekent letterlijk vertaald: Nu heb ik het en het lukt beslist.

Iedereen kent waarschijnlijk wel zijn of haar eigen Eureka moment.

Tijdens de donateursavond op vrijdag 13 oktober, zullen vier sprekers uit het werkgebied van De Cromme Leeck vertellen over hun ‘Eureka’ moment die belangrijk is geweest in hun beroep of beroepskeuze.

 

Dr. Giel Nijpels (voorheen Zwaagdijk-West), Ada en Siem Loos (Wognum), Kees Besseling (Nibbixwoud) en Hans Stam (Lekermeer) vertellen die avond over:

diabetes, wijnmakerij, duurzaamheid en industriële robots.

Nieuwsgierig geworden naar de ‘Eureka’ momenten van de sprekers?

U bent van harte welkom op vrijdagavond 13 oktober 2023, in De Dres, Lange Dres 1 in Nibbixwoud.

Nu live

Rob de Greeuw – Thuis in West-Friesland
16:00 – 18:00 uur

WEEFF TV