27 mei 2023
De Boterhal Kerkplein 39 1621 CZ Hoorn

Festuval en tentoonstelling ‘Seksuele Oriëntatie’

“Festival Seksuele Oriëntatie“

Van 27 mei t/m 25 juni a.s. is de tentoonstelling “Festival Seksuele Oriëntatie“ te zien in De Boterhal te Hoorn.

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Queer Productions, die als doelstelling heeft een levendige en diverse samenleving te creëren waarbij steun verleend wordt aan kunst en kunstenaars die met name de queer gemeenschap vertegenwoordigen.

Het Festival Seksuele Oriëntatie beoogt begrip en acceptatie van de queer gemeenschap.

 

Queer is een Engels woord voor ANDERS.

De Queer gemeenschap bestaat o.a. uit mensen die ANDERS zijn voor wat betreft hun ervaring van geslacht en/of seksualiteit. En uiteraard geldt dit ook voor de mensen die hen liefhebben.

 

Stichting Queer Art Productions organiseert in de Pride maand juni 2023 tentoonstellingen, films, theatervoorstellingen, workshops en ontmoetingen in De Boterhal, Theater Het Pakhuis, Hotel Maria Kapel en het Atelierschip Squirrel in Hoorn. De focus ligt daarbij op seksuele oriëntatie.

 

De tentoonstelling in De Boterhal is een Loflied op de Liefde binnen de queer gemeenschap aan de hand van foto’s, schilderijen en objecten.

De deelnemende kunstenaars zijn: Enno de Vos & Jeanine Squirrel, Erik Foto & Mrs. Madieanne, Alex Chermont, Jasmine de Vries en Sander Lagrand.

De verschillende kunstvormen tonen een beeld van de zeer diverse verhalen achter de queer gemeenschap, en op de reactie van de bevolking op deze gemeenschap door de eeuwen heen.

 

Opening: zaterdag 3 juni a.s. van 16.00u -17.00u in De Boterhal, Kerkplein 39 1621 CZ Hoorn.

 

Aansluitend is vanaf 19.00u-23.00u de opening met o.a. performances in theater Het Pakhuis in Hoorn.

 

Ook de Zondagmiddagsalon in De Boterhal biedt op 18 juni van 15:00 – 17:00 uur het podium aan Jeanine Squirrel en Enno de Vos onder de titel ‘Queer is Anders’.

 

Voor meer informatie:

Curator en contactpersoon van de tentoonstelling in De Boterhal: Sebastiaan Bruin sebastiaanbruin@gmail.com

Zondagmiddagsalon in De Boterhal: Magda Frandsen magda@boterhal.com

Stichting Queer Productions:  Jeanine Squirrel: jeaninesquirrel@live.com