1 maart 2023
PKN-kerk Westwoud

Lezing 1 maart over kaart Govert Oostwoudt

Lezing ‘Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterlandt’

Precies 300 jaar terug heeft Govert Oostwoudt zijn ‘Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterlandt’ getekend. De auteur, historisch-cartograaf Pieter Broeders, houdt voor de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud op 1 maart een powerpointpresentatie over het ‘verhaal’ achter de kaart in de consistorie van de hervormde kerk in Westwoud, Dr. Nuijensstraat 24. Aanvang 20.00 uur, gratis entree. A.u.b. parkeren bij dorpshuis De Schalm.

Deelonderwerpen die tijdens de lezing aan bod komen zijn onder andere:

  • Opvallende verschillen op de manuscriptkaart en de gedrukte versie;
  • De decoratieve elementen op de gedrukte versie;
  • De behoefte aan de kaart na de droogmaking van de meren aan de westzijde van Westfriesland en het daaruit voortvloeiende tachtig jaar durende Groot Proces;
  • De manier waarop Oostwoudt op een uitgekiende manier het binnendijkse peilde en hoe hij zijn eigen gegevens met het kaartmateriaal van Van der Meersch en Dou tot een geheel compileerde;
  • De toetsing van de nauwkeurigheid van de kaart, onder andere aan de hand van Google Earth;
  • Het proces van het tekenen van de manuscriptkaart en het via de druk verveelvoudigen;
  • Het gebruik dat in de jaren 1736 tot 1783 van zijn kaart werd gemaakt bij de transitie naar een ander dijkbeveiligingssyteem vanwege de paalwormenplaag.