11 oktober 2022
buurthuis de Stek Grootebroek

Lezing Thema Erfgoed georganiseerd door Seniorenraad Stede Broec

Bij erfgoed denken we meestal aan monumenten of aan spullen uit grootmoeders tijd. Sommige mensen bewaren alles, omdat ze het mooi vinden of omdat het een emotionele waarde heeft (erfstuk uit de familie). Maar erfgoed omvat veel meer en kan ook vele eeuwen verder teruggaan in de tijd. Erfgoed is niet alleen maar de erfenis van de familie, maar ook de erfenis van een samenleving zoals in een dorp, een stad of een land.

Veel manieren van erfgoed beleven

Het ontstaan van een landschap en de manier waarop mensen vroeger hebben geleefd laat haar sporen achter. Erfgoed kunnen we daarom onderscheiden in: gebouwd erfgoed, archeologie, cultuurlandschap, monumentaal groen, roerend goed, immaterieel erfgoed en mobiel erfgoed. Al deze aspecten zijn verschillend, afhankelijk van plaats en tijd waarin we leven (het hier en nu en wat er is overgebleven uit vroegere tijden) of geleefd hebben (niet meer zichtbaar, afgebroken, opgeruimd, niet meer toegepast).

‘Thuisgevoel’

Je ergens thuis voelen gaat verder dan alleen maar thuis zijn: je familie, afkomst, omgeving waar je vandaan komt, buurt, vriendenkring, uitgaan, belevenissen in je leven, school, verenigingsleven, werkomgeving, etc. kortom alles wat vertrouwd voor je is.

Als je nog jong bent sta je er niet zo bij stil, dat de leefwereld van jouw vader en moeder of jouw (overgroot-)opa en -oma een heel andere was, dan die van jou. Hun leven heeft   uiteindelijk geleid tot hoe het nu is. De overblijfselen (erfgoed) daarvan zichtbaar maken, koesteren en bewaren, maakt dat we het opnieuw ‘beleven‘. Daardoor ga je met meer respect om als anderen vinden dat iets wel kan verdwijnen.

Presentatie voorzitter Wim Kersten

De Historische Vereniging “Oud Stede Broec” is er niet alleen voor om de gemeente te adviseren bijvoorbeeld over monumenten of te wijzen op het beschermen van dorpsfragmenten, maar ook om de bevolking van Stede Broec te wijzen op de waarden van ons cultureel erfgoed.

De verhalen, de foto’s, de erfstukken, de documenten, de gebouwen, het landschap, kortom alles wat iets laat zien uit vroegere tijden dient als middel om het verleden levend te maken. Voorzitter Wim Kersten zal dit met beelden en verhalen laten zien en horen tijdens de themamiddag, die gehouden wordt op dinsdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis ‘de Stek’ te Grootebroek.