Bewoners Kersenboogerd niks wijzer over bouwplannen wijk na chaotische raadsvergadering

28 september 2022 06:56

Bewoners van de Hoornse wijk Kersenboogerd wilden tijdens de raadsvergadering van de gemeente gisteravond duidelijkheid over het toevoegen van woningen in hun wijk. Ze vrezen voor bebouwing van voor hun waardevol groene gebieden. Maar die duidelijkheid was er niet. “Het was ontzettend chaotisch, één grote poppenkast .”

De bewoners zitten al aantal weken in onzekerheid, nadat de gemeente met een studie naar buitenkwam, waarin de haalbaarheid wordt onderzocht voor extra woningen in de Kersenboogerd. Daar kwamen zes beoogde zoekgebieden naar voren, waaronder ook een stuk park en een volkstuinencomplex achter de Rietzanger. “Er zijn veel betere plekken dan hier, en in dit park komt de hele buurt samen”, vertelde een bewoner eerder aan NH Nieuws/WEEFF.

Even terug naar de raadsvergadering van gisteravond. Die studie, een bijlage bij een raadsbesluit over extra woningen in de wijk, stond op het programma om besproken te worden en uiteindelijk over te stemmen.

De vergadering begon al rommelig. Raadslid Chris de Meij (Liberaal Hoorn) kreeg het aan de stok met de voorzitter, die hem vanwege het drukke schema sommeerde het kort te houden. De Meij hield zich hier niet aan en werd daarop meerdere keren aangesproken.

De vergadering gaat verder en het is tijd voor de insprekers om hun zegje te doen over de mogelijke nieuwbouwplannen van de gemeente. Voor een aantal van de insprekers wordt het emotioneel te veel wanneer zij de mensen in de raadzaal toespreken.

Demonstratie

Eén van de insprekers roept als statement: “Stop de bouw in het park”, waarna ze haar hand omhoog doet en een ronde groene sticker aan de binnenkant van haar hand laat zien. In de zaal vol met toeschouwers doet een twintigtal bewoners mee en toont ook het ronde groene sticker op de binnenkant van hun hand.

De demonstranten met een rond groenvlaknop de binnenkant van hun hand

De rest van de avond luisteren de bewoners aandachtig naar wat er besproken wordt en wordt er door andere bewoners ook ingesproken. Bij alle sprekers komt vooral naar voren dat veel van de voorzieningen in het park niet zomaar vervangbaar zijn. Wethouder Karin Hakhoff luistert vanuit haar stoel aandachtig naar hoe de insprekers hun verhaal doen.

Onterechte commotie

Volgens haar is alle ontstane commotie onterecht. Eerder op de avond vertelde ze aan NH Nieuws/WEEFF dat er wel meer dan twintig mogelijke locaties zijn. “Wij hebben nu alleen een studie gedaan naar gronden die wij zelf als gemeente bezitten. Dit zijn alle parken, wij gaan de andere locaties ook nog onderzoeken, maar willen eerst overleggen met de eigenaren zoals Intermaris en de NS.”

Veel bewoners aan de Rietzanger zijn boos dat mevrouw Hakhoff niet eens in de buurt is wezen kijken. “Ik ben wel in de wijk geweest, alleen nog niet op de Rietzanger. Maar dat ben ik nog wel van plan, hoor”, vertelt ze. Ze geeft aan nog wel in gesprek te willen met de bewoners over de ‘plannen’, die volgens haar geen plannen zijn.

Ditzelfde verhaal vertelt wethouder Hakhoff ook aan de raad. Ze stelt voor om de bewuste bijlage weg te laten bij de stemming. Maar hierop ontstaat commotie in de zaal. “Wij weten er nu toch al vanaf, dus dat helpt helemaal niet”, roept iemand uit het publiek.

Een raadslid vraagt aan de wethouder of de bijlage dan verscheurt wordt. Maar dat wordt het volgens mevrouw Hakhoff niet. “Wij gaan het aanvullen en completer maken voordat wij er mee terug komen”, legt ze uit.

Rommelige raadsvergadering

De al rommelige vergadering verloopt nog onrustiger. Een aantal raadsleden uiten hun onvrede over de gang van zaken. “Heeft mevrouw de wethouder het nu tegen het publiek of tegen ons”, zegt een raadslid die het duidelijk niet eens is met de gang van zaken. Er wordt besloten de vergadering te schorsen, waardoor de toch al uitgelopen bijeenkomst een extra pauze krijgt waarin partijen kunnen overleggen.

Bij terugkomst na de schorsing gaat de vergadering verder. Aan het einde wordt er gestemd over twee moties. Eén over het parkeerplaatsenbeleid in de Kersenboogerd en de ander over het toevoegen van woningen in de wijk. 

Stemming

Voordat de stemming over de toe te voegen woningen begint, is er nog altijd onduidelijkheid of de geplaagde bijlage er nu wel of niet bij zit. Maar liefst drie keer wordt er nog gevraagd of de bijlage zeker weten weg is. “Het is héél veel werk om alle bijlagen bij een motie door te nemen, die kunnen we dan toch niet zomaar weer weghalen. Dit is toch geen werken zo”, uit een ontevreden raadslid Menno Jas (DRP) zich nog.

Aan het einde van de avond is de motie aangenomen en is de grote groep mensen uit de Kersenboogerd weinig wijzer geworden. “De bijlage is er nu uit, maar die komt dus weer terug. Ik denk dat we dit erg goed in de gaten moeten houden”, vertelt een bewoonster die aangeeft dat ze na zo’n lange avond erg moe is.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405