D-Day voor miljoenenbezuiniging Medemblik: kan de politiek nog bijschaven?

4 november 2021 06:00

De Medemblikse politiek buigt zich vandaag over de begroting en de miljoenen tekorten waar zij in de komende jaren mee te maken krijgen. Vanaf 2022 is er een oplopend tekort van 2,8 miljoen naar 4,6 miljoen euro in 2025, dat in de praktijk tot rigoureuze ingrepen leidt en een forse belastingverhoging.

Zo zijn de plannen het zwembad in Wervershoof en een nieuw dorpshuis in Abbekerk accuut stopgezet. Daarbij zal de ozb-belasting en ook de hondenbelasting met 14 procent moeten worden verhoogd. En zal er flink worden gekort op subsidies voor sport en cultuur.

Ondanks de compensatie van het Rijk van 1,5 miljoen, is Medemblik niet van plan die bezuinigingen daarmee terug te draaien. Tijdens de bespreking in de commissie twee weken geleden, spraken er maar liefst twaalf partijen in om hun zorgen over de financiën te uitten. 

‘Bezuinigingsslagveld’

De politiek is kritisch op de begroting die nu voorligt. Zo ook de grootste coalitiepartij VVD. “Dit is niet de begroting waar de VVD achter kan staan. Een van de belangrijkste kaders voor het college is het realiseren van een financieel gezonde gemeente. Dit kader staat al jaren in de begroting vermeld en nu gaat het voor de begroting van Medemblik voor 2022 faliekant mis.”

De VVD noemt de begroting een ‘bezuinigingsslagveld’ met als voornaamste oorzaak het miljoenentekort in het sociaal domein. “Daar is echt tekort grip op. Medemblik scoort op onderzoeken niet goed, het is volgens ons niet goed in de steigers gezet”, zegt fractievoorzitter Jack Stam.

De partij wil dat het aantal zorgaanbieders ‘drastisch’ wordt teruggebracht en er gekeken wordt of er een bedrijf kan worden ingeschakeld om voor de uitvoering ervan te zorgen. Ook de BAMM ziet in het reorganiseren van het sociaal domein een oplossing. “Onder het motto: we geven niet meer uit dan dat we van het Rijk aan financiën krijgen.”

Den Haag

Ria Manshanden, fractievoorzitter van Groenlinks, zegt dat het niet om wanbeleid van de gemeente gaat dat het er zo slecht voor staat, maar dat het allergrootste probleem is dat er vanuit het Rijk te weinig geld binnenkomt. Manshanden: “Het kan allemaal net aan, het is net voldoende om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren maar op alles wat vanuit de samenleving komt, moet worden bezuinigd: kunst, cultuur, natuureducatie. Er moet een vuist gemaakt worden naar de provincie en het Rijk dat er meer geld komt.” 

Ook GemeenteBelangen wijst met de vinger naar Den Haag en ziet steeds meer voorzieningen verdwijnen waarmee de ontevredenheid groeit. “Wat is de ondergrens voor de leefbaarheid in de kernen?”, stellen zij. “Het gaat enkel nog om rendementsdenken en er wordt alleen naar inwoneraantallen gekeken. Vergeten wordt dat bezuinigingen ook effect hebben op gemeenschapszin en kansen op ontplooiing”.

Hart voor Medemblik is van mening dat de prioriteiten in de begroting niet op de juiste plaats liggen zoals de dure renovatie van het gemeentehuis, onrealistische klimaatambities en de externe inhuur van personeel. “Uw belastinggeld kan beter worden besteed, bijvoorbeeld aan sportverenigingen, kinderboerderijen en het aanpakken van verkeersoverlast.”

Lege spaarpot

Volgens ChristenUnie moeten de inwoners ook wat terugkrijgen voor hun geld in plaats van ‘een lege doos’. “De verhoging van de OZB wordt als extra inkomsten voorgesteld. Niet wat ons betreft. Dat mag slechts de inflatie zijn.” 

D66 zegt vorig jaar al de noodklok te hebben geluid dat de geldkas leeg is. “Bestaande afspraken en besluiten worden niet nagekomen. Daardoor groeien teleurstelling en wantrouwen. De reserve – onze spaarpot voor risico’s – heeft de ondergrens gepasseerd.”

Subsidies terugdraaien

De nieuwe partij MORGEN!, gevormd door PWF, PvdA en PW2010, wil zich hard maken dat de dorpshuis en het zwembad toch doorgang gaan krijgen.”Een dorpshuis is in onze ogen een onmisbare voorziening voor de leefbaarheid.” Ook ziet de partij mogelijkheden om de begroting dusdanig aan te passen dat verenigingen en culturele stichtingen overeind kunnen blijven. Jack Stam van de VVD voorziet dat de coalititiepartijen dat willen terugdraaien: “Daar komt zeker een tegenvoorstel op.”

Korten op de subsidies van cultuur, vindt ook het CDA een brug te ver. Hoewel zij daar wel een beroep op de burger voor doen. “Om het verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven overeind te houden, stellen wij voor de belastingbetaler een extra bedrag te vragen om dit mogelijk te maken. Wij zijn ons ervan bewust dat de OZB al onevenredig verhoogd is en wordt, maar het is in onze ogen de enige mogelijkheid de pijn het beste te verdelen.”

De begrotingsbespreking begint om 10.30 uur vandaag en zal de hele dag in beslag nemen. De raad zal zich uiteindelijk uitspreken of zij met de begroting in zullen stemmen.  

Meer nieuws uit West-Friesland?
πŸ’¬ Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
πŸ“° Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
πŸ”” Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
πŸ“§ Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405