De eindexamens zijn begonnen, West-Friese leerlingen klaar voor de start

12 mei 2022 07:00

Zenuwachtige leerlingen en ouders die nog een extra keer vragen of er genoeg geleerd is: vandaag starten de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Ook de middelbare scholen in West-Friesland maken zich op voor een nieuwe examenperiode.

Nadat de examens de afgelopen twee jaar werden aangepast vanwege de coronapandemie is ook dit jaar besloten om de leerlingen van vmbo-, mavo- en havoklassen extra tijd te geven om de laatste toetsen voor het behalen van een diploma te maken. Deze ‘duimregeling’ werd al voor de kerstvakantie aangekondigd door Dennis Wiersma, de minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.

“Wij geven alle leerlingen de keuze of zij examen doen in tijdvak 1 of toch liever spreiden. Of hier gebruik van wordt gemaakt, verschilt per leerling”, zegt de examencoördinator van Copernicus SG in Hoorn. 

Vak wegstrepen

Voor de leerlingen van het Tabor College d’Ampte in Hoorn betekent dit dat zij alleen examen hoeven te doen voor de theorievakken. “Het praktijkexamen voor de beroepsgerichte vakken is dit jaar afgeschaft”, licht directeur Stef Macke toe. “Net als vorig jaar is het lastig tijdens dat examen om een afstand tussen de leerkracht en de leerlingen te houden.” Om het vak toch af te ronden hebben de leerlingen voor deze vakken alleen een schoolexamen gedaan.

Daarnaast betekent deze regeling voor de leerlingen van de Hoornse school dat zij één vak weg mogen strepen. Dit mag echter geen kernvak zijn als Nederlands, Engels of Wiskunde. Binnen de examens die nog wel gegeven worden geldt een normale onderwijssetting, vertelt Macke. Tijdens een digitaal examen worden de leerlingen extra uit elkaar gehouden met hulp van schermen.

“Alle examens worden gemaakt met dezelfde regeling als vorig jaar”, zegt de directeur van het Tabor College d’Ampte. “Dat ging toen goed. We gaan er van uit dat het dit jaar ook weer goed gaat komen.”

“Een examen maken is altijd spannend, maar de spanning is niet anders dan andere jaren”

Kees van bergeijk, directeur martinuscollege

Ook de leerlingen van het Martinuscollege in Grootebroek maken zich vandaag klaar voor de start van de centrale schoolexamens. Volgens bestuurder en algemeen directeur Kees van Bergeijk gelden tijdens de examens wel algemene hygiëneregels maar hoeven de leerlingen – in tegenstelling tot vorig jaar – geen extra afstand te houden voordat zij het examen maken, of tijdens het examen in een van de gymlokalen.

“Het is wat dat betreft weer de normale gang van zaken”, vertelt Van Bergeijk aan WEEFF/NH Nieuws. Op de vraag or er veel spanning heerst onder de leerlingen antwoordt hij: “Een examen maken is altijd spannend, maar de spanning is niet anders dan andere jaren.”

Leshulp

Extra tijd voor de examens lijken de leerlingen van SG De Dijk in Medemblik weinig oren naar te hebben. “Onze leerlingen hebben net als alle leerlingen in Nederland recht op een extra tijdvak maar daar wordt amper gebruik van gemaakt. Onze basis- en kaderleerlingen kunnen hun theorie-examens gespreid doen, omdat we die zelf mogen inplannen”, laat de examencoördinator weten.

Wel hebben de examenleerlingen extra hulp aangeboden gekregen. “Zij kregen extra lessen in de vakken waar ze eventuele achterstanden hebben opgelopen.”

Bij SG Newton in Hoorn zitten de examenkandidaten op een anderhalve meter afstand van elkaar, laat de examencoördinator daar weten. “Echter hoeft dit helemaal niet meer toegepast te worden in de schoolsituatie. Leerlingen komen dan ook niet binnen met afstand van elkaar, maar verzamelen gewoon voor het lokaal en gaan daarna wel op afstand zitten. Dit heeft meer te maken met de rust die je in een examenzaal wilt creëren.”

Ook daar is bewust gekozen voor het spreiden van de examens zodat er vaak meerdere dagen tussen de examens zitten. “Bij mavo kan dat niet, deze data zijn vastgesteld door de overheid en liggen dus dichter bij elkaar.”

Examendata

Het eerste tijdvak voor de centrale schoolexamens in het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs (vavo) start vandaag en duurt tot en met maandag 30 mei. Het tweede tijdvak, waarin ook herkansingen afgenomen kunnen worden, start op maandag 13 juni en duurt tot en met de 24ste. 

De staatsexamens starten vanaf volgende week maandag 16 mei en duren eveneens tot en met de 30ste. Voor het tweede tijdvak geldt hetzelfde principe als bij de centrale examens. Voor alle examens is er tussen 5 juli en 8 juli nog een extra mogelijkheid om te herkansen.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405