Een energieneutrale regio: Medemblik neemt vanavond als eerste besluit over RES

20 mei 2021 05:00

Als eerste West-Friese gemeente geeft Medemblik vanavond een klap op de Regionale Energiestrategie (RES). Het laatste woord hierover is nog niet gezegd: Hart van Medemblik diende acht voorstellen in over het plan, die ook vanavond worden besproken. Maar volgens verschillende partijen zullen die voorstellen geen verschil maken. “Ik hoop en verwacht dat een overgrote meerderheid instemt met de RES”, voorspelt Els van den Bosch (CDA).

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat onder meer hoe West-Friesland energieneutraal wordt door middel van zonneparken en windmolens. De grote vraag is vooral waar deze komen te staan. Daarover ligt vanavond een voorstel (de RES 1.0) op tafel bij de gemeente Medemblik.

Als het aan Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik) ligt, worden de plannen nog eens goed onder de loep genomen. “Wij zijn kritisch op de RES, want voor de komende tientallen jaren leggen we vast hoe we het landschap indelen”, zegt Berlijn. “We moeten daar goed over nadenken: hoe gaan we dat invullen?” Hij diende daarom acht voorstellen in over de plannen, die vanavond in de raad worden besproken.

Zo wil Hart van Medemblik onder andere dat er geen zonneparken naast een bedrijventerrein komen, moet er eerst gekeken worden naar de mogelijkheid om zonnepanelen op daken te plaatsen in plaats van grond, en wil de partij dat er een bindend referendum komt over het opwekken van energie op het IJsselmeer.

Maar daarmee brengt hij Siem Zeilemaker (Progressief West-Friesland) en Els van den Bosch (CDA) waarschijnlijk niet op andere gedachten. “De RES zelf is een trein die al een paar jaar rijdt. Als je daar nu nog op deze manier invloed op wil uitoefenen, dan ben je te laat”, zegt Zeilemaker. 

Een papieren tijger

En hoewel Van den Bosch ook de voorkeur heeft om zonnepanelen op daken te leggen, is ze het niet eens met de motie daarover. “Er werd al eerder onderzoek gedaan naar hoeveel agrarisch dak er in onze gemeente beschikbaar is, maar dat rapport ligt nu in een la. Agrariërs moeten dat vervolgens ook willen, er moeten kabels liggen, het is niet zo eenvoudig”, zegt Van den Bosch. “Namens het CDA ga ik niet instemmen met deze motie, want dit wordt straks een papieren tijger.”

Toch is er ook iets waarover alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat is het feit dat er in het plan niet gesproken wordt over windmolens in de gemeente Medemblik. “Wij zijn daar als raad goed in meegenomen de afgelopen twee jaar. Onze wensen en bedenkingen zijn overgenomen en er komen geen nieuwe windturbines bij”, zegt Van den Bosch tevreden.

Voor Tjeu Berlijn (HvM) is het vooral belangrijk dat inwoners inspraak houden gedurende het verdere proces van de RES en daarover ook geïnformeerd worden. “Het moet gewaarborgd blijven dat inwoners altijd een stem houden. En als zij geen zonneweides of windmolens willen, dat die er ook echt niet komen”, zegt hij. “Want ik houd m’n hart vast over de RES 2.0. Die komt over twee jaar alweer, dan gaan we misschien buiten deze zoekgebieden kijken.”

Burgerinitiatief

“Namens CDA zal ik verklaren dat wij instemmen met deze RES 1.0”, zegt Van den Bosch tot slot. “Het is een belangrijke stap voor de energietransitie en de keuze voor zoekgebieden is nog maar een begin.” Zowel CDA als PWF zouden daar ook het plan ‘Duurzaam Leefbaar’ in verwerkt willen zien. Dat is een alternatief op de RES geschreven door burgers. Het beschrijft hoe energie opgewekt kan worden bij de Wieringerhoek door middel van zonne-atollen op het IJsselmeer.

Ook voor Siem Zeilemaker (PWF) is de knoop al doorgehakt. “Als het wordt vastgesteld zoals het nu is, dan gaan wij absoluut instemmen.” Van den Bosch (CDA) voorspelt dat zij niet de enigen zijn. “Er zijn 27 raadsleden en ik denk dat er 25 voor stemmen en twee tegen, dat is mijn verwachting naar aanleiding van de raadscommissie”, aldus Den Bosch. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844