Eerste digitale raadsvergadering gemeente Hoorn in het teken van corona

22 april 2020 22:38

Gisteren had ook de Gemeente Hoorn haar eerste digitale raadsvergadering. “Het was wel even wennen,” vertelde wethouder Marjon van der Ven vanavond op WEEFF Radio.

Tijdens de coronacrisis komen alleen onderwerpen op de agenda die echt niet kunnen wachten. Gisteravond was dat het nieuwe budget voor de startersleningen en een noodfonds om in te zetten tijdens de coronacrisis.

Corona testlocatie in West-Friesland

De VVD fractie en Fractie Tonnaer stelden tijdens de digitale raadsvergadering gezamenlijk de vraag waarom er wel een corona testlocatie in Alkmaar is en niet in de regio West-Friesland.

“Vanaf Hoorn is dat al 40 minuten rijden. Maar als je uit Enkhuizen of Wieringen komt is het helemaal een eind weg. Zeker ook nu het aantal vitale beroepen wordt uitgebreid wil je dat dit op laagdrempelige wijze beschikbaar is.”

Een complete teststraat lijkt niet mogelijk te zijn. “Als alternatieve oplossing wordt bekeken of de testen niet door reguliere artsen kunnen worden uitgevoerd,” aldus wethouder Van der Ven.

Noodfonds op de agenda van de eerste digitale raadsvergadering

Voor het noodfonds werd een dag voor de raadsvergadering door de PvdA, DRP, de fracties Danny Verdonk en Koekkoek een amendement ingediend, een wijziging op het raadsbesluit. “Daar is gisteravond over gestemd.”

Het voorstel werd met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Uitgaven uit dit noodfonds dienen corona gerelateerd te zijn en hoeven niet vooraf aan de raad te worden voorgelegd. “Normaal gesproken duurt het een week of zes voordat een voorstel bij de raad komt. Dan kun je niet meer praten over snel handelen.” 

Waar is het noodfonds van de gemeente Hoorn voor

Er zijn twee soorten maatregelen waarvoor het mandaat is aangevraagd: maatregelen waarmee de stad geholpen wordt en maatregelen waarvoor het Rijk de gemeente gevraagd heeft om te helpen. Zoals het overeind houden van de zorginstellingen.

In de eerste categorie vallen onder andere maatregelen die een verdere verspreiding van het virus voorkomen. Te denken valt hierbij aan extra kosten voor de handhaving. Maar ook het wegvallen van inkomen waarvoor de uitvoering bij WerkSaam ligt. Ook sociale en culturele instellingen kunnen er mee ondersteund worden, evenals instanties op het gebied van sport en beweging.

Lokale lasten

Voor bedrijven zijn de lokale lasten opgeschort. “We gaan nu kijken of we een deel van de lokale lasten kunnen kwijtschelden. Denk aan precario. Er kan nu immers niemand op een terras zitten. De proefopstelling die onlangs was neergezet toonde ook aan dat de 1.5 meter afstand niet werkbaar is voor de horeca. Als je aan een tafeltje zit en je verschuift je stoel is er al geen sprake meer van 1.5 meter afstand.”

Met het mandaat kan de gemeente snel reageren op ontwikkelingen. Er zijn nu elke week twee collegevergaderingen waarin besluiten kunnen worden genomen. “Uiteraard gaan we ons achteraf verantwoorden aan de raad. We hebben ook afgesproken dat we hen tussentijds schriftelijk op de hoogte houden. En dat we onderzoek doen naar een maandelijks technisch uitvoerbaar overleg waarin we de raad kunnen bijpraten en waarin ze suggesties kunnen doen.”

We moeten volhouden!

“Achter elke deur zit leed,” vertelt Marjon van der Ven. “Voor bedrijven, instellingen maar ook in de persoonlijke levenssfeer. Dat je niet naar je ouders toe kan, naar je opa en oma.” Ze staat achter het landelijk genomen besluit tot verlenging van de maatregelen. “Als je nu alles vrij laat gaan mensen elkaar toch weer opzoeken. Ouderen met een zwakke gezondheid zijn kwetsbaar. We moeten ons goed realiseren dat we hen nog heel lang bij ons willen houden. We moeten volhouden!”

Uitzending – 22 april 2020

Wethouder Marjon van der Ven over de onderwerpen tijdens de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Hoorn

Digitale raadsvergadering Hoorn

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405