Eerste podcastaflevering stadsgesprekken Hoorn te beluisteren bij WEEFF

15 mei 2021 10:00
Stadsgesprekken

De eerste podcast van de stadsgesprekken in Hoorn is te beluisteren. Het onderwerp van deze aflevering is Heldendom. In de podcast wordt onder andere besproken wat iemand tot een held maakt en wanneer een held van zijn voetstuk valt. 

De podcast is onderdeel van de stadsgesprekken die tussen april en juli van dit jaar gehouden worden in Hoorn. Aanleiding voor de gesprekken is de discussie over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen. Een klein jaar geleden waren er grote ongeregeldheden op het plein toen voor- en tegenstanders demonstreerden bij het standbeeld van het voormalige VOC-kopstuk. Vervolgens kwam er een petitie om het standbeeld te verwijderen van het plein en een initiatief voor een referendum.

Uiteindelijk werd dus gekozen voor stadsgesprekken. Toch is het niet de bedoeling dat de nadruk ligt op het onderwerp ‘JP Coen’. De gemeente Hoorn wil iedereen, die de behoefte voelt in gesprek te gaan over gelijkheid en discriminatie, een platform bieden.

Aandachtspunten stadsgesprekken

De gemeente sprak met vier bureaus en koos uiteindelijk voor Amersfoortse adviesbureau Twynstra en Gudde. Het bureau heeft ervaring met grote maatschappelijke thema’s zoals discriminatie op de werkvloer en de landelijke stikstofdiscussie.

Twynstra en Gudde heeft vanuit de gemeenteraad een aantal aandachtspunten meekregen waarop het moet letten bij het voeren van de gesprekken. Zo is onder andere belangrijk dat het onderwerp ‘JP Coen’ niet de boventoon voert en dat de gesprekken niet politiseren.

“Coen zit aan tafel, maar niet als hoofdonderwerp”, vertelt Pim Meijer van Twynstra en Gudde. “We willen een breed perspectief schetsen op thema’s als diversiteit en heldendom. En we willen mensen, die zich nog niet hebben uitgesproken, ook een stem geven.” Meijer moedigt iedereen aan om mee te praten op sociale media via de hashtag ‘SGhoorn’.

Podcasts, talkshows en vlogs

De gesprekken worden in drie delen gevoerd. De vijf podcasts zijn inmiddels opgenomen en verschijnen de komende weken bij WEEFF. Begin juni vinden er drie talkshowgesprekken plaats. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken welke invloed het verleden van de stad Hoorn heeft op het leven van de inwoners en hoe denkbeelden door de tijd kunnen veranderen.

Voor de eerste twee talkshows wordt via een steekproef uit alle wijken van Hoorn een deelnemer geselecteerd om mee te praten. Deze week zijn de brieven verstuurd. De derde talkshow wordt gehouden met mensen uit het maatschappelijk middenveld. “Dit kan bijvoorbeeld gaan om vertegenwoordigers van scholen, sportverenigingen of werkgevers uit de stad”, legt Marieke van Leeuwen van de gemeente Hoorn uit.

Het laatste onderdeel zijn toekomstgesprekken. Een vlogger zal begin juli in gesprek gaan met kunstenaars en ontwerpers, die een toekomstbeeld van de stad mogen ontwerpen.

Eindadvies

Na afloop van de laatste vlog zal Twynstra en Gudde een eindadvies uitbrengen aan de gemeente. “Dit advies geeft geen antwoord op de vraag of het standbeeld van J.P. Coen moet verdwijnen, maar biedt de gemeente wel een breed inzicht in de verschillende standpunten van de inwoners en handvaten voor een vervolg op de stadsgesprekken”, besluit Meijer.

De komende vijf weken verschijnen alle afleveringen bij WEEFF op deze pagina.