Gebrek aan nieuwe aanwas nekt Hoornse bewonersoverleggen

4 november 2022 11:47
Bron: Google Maps

Betrokken inwoners die trots zijn op hun wijk, activiteiten organiseren en met ideeën komen. Maar waar zijn de – vooral jongere – geïnteresseerden? De overleggen in Risdam-Zuid en Nieuwe Steen zijn al gestopt, en het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) hangt aan een zijden draadje.

“We zoeken dringend vrijwilligers. Betrokkenheid van bewoners is altijd belangrijk. Zonder bewoners geen stad”, zegt voorzitter Jerry Tonneman van Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK). 

Terwijl de Kersenboogerd aan de vooravond staat van een grote transitie waarbij de wijk opgeknapt gaat worden, ontbreekt het aan animo bij het bewonersoverleg. Daar waar juist de prangende zaken in de wijk naar voren komen. “Er kwam nog maar een handjevol mensen, en dat voor een wijk van ruim 20 duizend inwoners. Ook stond het steeds meer te boek als ‘klaaguurtje’, dat moet anders”, zegt Jerry Tonneman, voorzitter van het BOK.

Tonneman kreeg het stokje van voorzitter doorgeschoven. En wil het overleg nieuw leven in blazen. Want al maanden vindt er geen bijeenkomst meer plaats. “Dit betekent niet dat het BOK ophoudt te bestaan”, is hij vastbesloten. Maar dan moet er wel naarstig wat gebeuren en een nieuw team vrijwilligers opstaan. 

Met de steun van de gemeente Hoorn organiseert het BOK activiteiten om meer bewoners bij hun wijk te betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst over veiligheid om en rond de woning, of het langer zelfstandig thuis wonen.

Van onderop

Maar ideeën kwamen niet altijd op de juiste plek terecht of ten uitvoer, merkt Tonneman op. 
“En dat zorgt voor teleurstelling. We hebben plannen ontwikkeld, maar dan ziet bijvoorbeeld de gemeente het significant anders. Plannen van onderop komen er dan niet doorheen.”

De gemeente Hoorn zegt wel degelijk de plannen van het BOK opgenomen te hebben in het wijkprogramma Kansen voor de Kersenboogerd. “Zoals in de openbare ruimte waarmee we aan de slag gaan. Maar ook de wens voor een buurtfestival die mede door de gemeente is georganiseerd op 24 september. Of de wens voor een beweegroute die gerealiseerd wordt. En de kunstroute, een bewonersinitiatief dat het programma gefaciliteerd heeft”, somt een woordvoerder van de gemeente op. 

En ook als het gaat om klachten die worden ingediend. “In het BOK komen veelal kleine zaken aan bod. Bomen die gesnoeid moeten worden of overlast. Wanneer deze zaken gemeld zijn in het BOK, zijn ze opgepakt door de wijkcoördinator of via een Fixi-melding bij de gemeente.”

Corona en vergrijzing

Het is met name de coronaperiode van de afgelopen twee jaar geweest die het voor de bewonersoverleggen moeilijk heeft gemaakt, ziet de gemeente Hoorn. “De organisatoren en de bezoekers van bewonersoverleggen zijn over het algemeen wat oudere mensen, waardoor digitaal overleggen lastiger is. In de afgelopen twee jaar zijn een aantal bewonersoverleggen gestopt. Oorzaak hiervan is het ontbreken van nieuwe aanwas.”  

Van de week had Tonneman een gesprek met Stichting Netwerk, om samen te kijken hoe het bewonersoverleg weer levensvatbaar wordt. “We willen het overleg breder trekken, maar daarin moet het wel helder zijn of en hoe bepaalde partijen (politie/handhaving, Intermaris, de gemeente Hoorn) hier een constante rol in kunnen vinden”, zegt hij. 

Die rol is volgens de gemeente duidelijk. “De gemeente heeft vanuit Wijkzaken een faciliterende rol in bewonersoverleggen als het BOK. […] De verantwoordelijkheid voor het BOK ligt geheel bij de bewoners zelf, het initiatief ligt ook bij henzelf.” Hoewel ook de gemeente het jammer vindt als het BOK – dat al ruim tien jaar bestaat – zou verdwijnen. 

Enquête 

Maar hoe nu verder? “We zitten er nu aan te denken een enquête te houden, wat verwacht men van het overleg? In die richting denken we nu”, zegt Tonneman. Wij willen graag dat buurtbewoners zo transparant mogelijk bediend worden zodat zij weten waar een idee vandaan komt, wat het doel of de doelen zijn en of er goed nagedacht is over efficiëntie en (eventuele) alternatieven.

Tonneman is welwillend om het voort te zetten. “Maar dan moet het wel gedragen worden door een kernteam. Het zou mooi zijn als we daar 5 of 6 mensen voor kunnen vinden waarmee we gezamenlijk de taken op ons kunnen nemen.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405

Nu live

Martin van der Linde & Marissa Nieuweboer – Friday night live
19:00 – 21:00 uur

WEEFF TV