Gemeenteraad neemt miljoenenbesluit over toekomst Westfries Museum

15 juni 2021 05:00

De gemeenteraad van Hoorn neemt vanavond een besluit over de miljoeneninvestering in het Westfries Museum. Het museum aan de Roode Steen moet gerenoveerd worden en wil uitbreiden naar het naastgelegen pand. Vier scenario’s liggen op tafel. Het museum is bereid tot 1,1 miljoen euro bij te leggen uit een legaat, als dat de gemeenteraad over de streep trekt om voor de meest rigoureuze aanpak te kiezen.

Funderingsherstel, verduurzamen en nieuwe klimaatinstallaties zijn noodzakelijk, maar om het museum toekomstbestendig te maken moet de toegankelijkheid verbeteren en is een nieuwe wisselexpositieruimte volgens het museum essentieel. Het ideaalplaatje is de aanleg van een grote kelder onder de twee monumentale gebouwen door, waar de expositieruimte komt. 

De beslissing moest al worden uitgesteld, omdat de financiële positie van de gemeente verslechterde. Dat maakt de situatie extra lastig. “Het is en blijft een groot miljoenenproject”, zegt Marian Vleerlaag van het Westfries Museum. “Het is nog maar de vraag wat de gemeenteraad gaat beslissen. De financiële situatie in de gemeente is precair en dit is financieel gewoon een heel moeilijk tijdstip. Aan de andere kant is het herstel van de fundering echt noodzakelijk, daarbij is dat in de afgelopen jaren al uitgesteld.”

De kosten voor de gemeente Hoorn om dit alles te realiseren, lopen flink op. Zo is er een eenmalige kostenpost van 1.280.000 euro en liggen de jaarlijkse lasten tussen de 520.000 en 540.000 euro.

Er moet dit jaar een beslissing genomen worden over de toekomst van het Hoornse museum, omdat anders de subsidie van 2,5 miljoen euro van het Rijk en de provincie komt te vervallen. 

Mooie kans

Het kiezen voor een variant waarin een kelder gemaakt kan worden voor wisselexposities, betekent ook dat het museum nog verder kan groeien en meer bezoekers kan trekken. Mocht dit gerealiseerd zijn, kan het museum toegroeien naar meer dan 70.000 bezoekers per jaar, waar dit er nu 45.000 per jaar zijn.

“Door de monumentale status van de panden kunnen geen muren uitgebroken worden en is uitbreiding in de hoogte of breedte niet mogelijk. Met het toevoegen van een kelder kunnen we dus letterlijk en figuurlijk de verdieping zoeken en toch uitbreiden”, zegt Vleerlaag. “We zien dit als een mooie koppelkans, want er moet toch al gegraven worden onder het museum.”

Le Cocq-Planckenfonds

Mocht de Hoornse gemeenteraad vanavond besluiten om te kiezen voor een variant waarin het Westfries Museum een kelder kan laten aanbrengen, wil de directie extra gelden halen uit het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds. Dit legaat werd opgericht doordat het museum een erfenis kreeg van een gulle gever, die de toekomst van het Hoornse museum wil waarborgen.

“We hebben meer dan een miljoen gekregen van iemand die kunst en ons museum een warm hart toedraagt”, legt Marian Vleerlaag uit. “Het geld uit het fonds moest aangewend worden voor de uitbreiding van onze collectie en de presentatie ervan. We hebben aan alle kanten gekeken of we dat geld kunnen gebruiken voor de renovatie van het museum, zodat we recht kunnen doen aan onze gulle gever.”

Eerder werd al 500.000 euro uit het fonds gehaald, om de plannen voor de vernieuwing van het museum te realiseren. Dit bedrag kan bij de grootste uitbreiding van het museum tot 1,1 miljoen euro oplopen.

Hiermee blijven de jaarlijkse kosten voor de gemeente gelijk aan de kosten van de eerste, sobere variant waar geen kelder bij behoort. “Door te schuiven met de gelden helpen we de gemeente door de kosten laag te houden. We willen er alles aan doen om ze tegemoet te komen”, aldus Marian Vleerlaag.

Directeur Ad Geerdink legde eerder uit waarom een kelder het museum kan helpen om door te groeien. De tekst gaat verder onder de video.

Niet alleen de gemeente Hoorn kijkt naar de renovering van het Westfries Museum. Ook andere partijen in de stad hebben aangegeven te willen meedenken, om zo een belangrijk visitekaartje voor de stad te behouden.

Zo heeft stichting Stadsherstel volgens Vleerlaag aangegeven dat zij ter ere van hun 50-jarig bestaan eenmalig 50.000 euro beschikbaar willen stellen voor de historische tuinmuur bij het museum. “Als de gemeenteraad kiest voor een variant dan stellen zij dat geld beschikbaar”, zegt Vleerlaag. “We krijgen verder veel steunbetuigingen uit de stad, ook van bijvoorbeeld horeca-ondernemers. Zij zien ook in dat een vernieuwd museum goed is voor de gehele stad.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844