Het Grote Westfriesland Debat: dit zijn de belangrijkste hoogtepunten

7 maart 2023 22:38
Bron: WEEFF / Ramon Besseling

In de grote aula van het Martinuscollege in Grootebroek vond vanavond het Grote Westfriesland Debat plaats. Achttien politieke partijen gingen met elkaar in debat over vijf stellingen met betrekking tot de regio. In dit overzicht vind je de belangrijkste hoogtepunten van de avond.

Nadat de avond werd geopend door presentator Robert-Jan Knook werd professor Otto Raspe naar voren geroepen. Hij presenteerde gisteren het rapport ‘Noord-Holland Noord als tuin van innovatie’. “We hebben mensen, gemeenten en bedrijven bij elkaar aan tafel laten komen, om te vragen welke onderwerpen er in de regio spelen”, legt Raspe uit.

De wereld wordt volgens de professor steeds globaler, maar de regio is steeds belangrijker aan het worden. “Wat we hier organiseren maakt écht een verschil. We moeten met elkaar gaan kijken hoe we de regio toekomstbestendiger kunnen maken.”

Interruptie

Hierna kregen alle deelnemende partijen 30 seconden om zich kort voor te stellen. Alle partijen wisten deze tijd te vullen, een enkeling hield zelfs tijd over.

Bij het voorstellen door Peter van Haassen (PVV) klonk er vanuit de zaal boe-geroep. Hoewel dit door een persoon gedaan werd, raakte Van Haassen van slag. Hij kwam niet meer uit zijn woorden, en maakte zijn verhaal niet af. Na de dertig seconden maakte hij een zwaaiende beweging met de microfoon, alsof hij deze weg wilde gooien.

Bij de eerste stelling mochten acht partijen aangeven of zij het eens of oneens zijn met de bouw van woningen in het landelijk gebied. Bij het debat tussen de partijen werd PVV’er Van Haassen opnieuw onderbroken, waarna bij enigszins nijdig reageerde: “Het lijkt wel een ziekte hier”. Hierop volgde een verontwaardigde reactie vanuit het publiek.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Het publiek in de zaal, die mee mochten stemmen via een app, stemde met een kleine meerderheid op ‘eens’. Bij de partijen waren vijf van de acht deelnemende partijen het juist oneens met de stelling.

Twijfel en kernenergie

Bij de tweede stelling was er flinke twijfel te merken bij Rosan Kocken van GroenLinks. Op de stelling dat arbeidsmigranten het beste gehuisvest kunnen worden in complexen buiten de stad antwoordde zij in eerste instantie dat zij het ‘voor een deel’ eens is. Na doorvragen van presentator Robert-Jan Knook stemde Kocken van GroenLinks uiteindelijk toch oneens. Arbeidsmigranten worden in West-Friesland vooral gehuisvest in units bij bedrijven in de regio.

Bij deze stelling bleek dat zowel de zeven partijen die meededen als het publiek het gelijkwaardig eens of oneens waren.

Stelling nummer drie op de avond luidde dat West-Friesland in 2040 alleen bedrijven toe moet laten die energieneutraal zijn. Hierna ontstond een discussie tussen verschillende partijen, waarbij vooral de PVV en JA21 pleiten voor het gebruiken van kernenergie. Volgens Ivo Mantel van JA21 kan er in de provincie Noord-Holland een kerncentrale geplaatst worden. “Bijvoorbeeld bij de haven van Amsterdam, of in Den Helder”, zegt Mantel. “In Noord-Holland Noord is er sprake van een krimpregio.”

Een kleine meerderheid van het publiek is het eens met de stelling dat alleen energieneutrale bedrijven in 2040 nog toegelaten mogen worden in West-Friesland. Bij de partijen die deelnemen is een meerderheid het oneens.

Iedereen eens en dijkverbreding?

Een unicum bij de vierde stelling van het debat. Alle zeven partijen die aan dit debat deelnemen zijn het namelijk eens met het voorstel om West-Friesland aantrekkelijker te maken voor toeristen. Zo moet er ingezet worden op grootschaliger toerisme voor bijvoorbeeld de West-Friese musea, maar ook moet kleinschalige toerisme gepromoot worden. Ook bij het publiek stemt een grote meerderheid eens.

De laatste stelling van de avond gaat over de Houtribdijk, van Enkhuizen naar Lelystad. Want moet deze vierbaans worden gemaakt? Als het aan de meerderheid van het publiek ligt is dit wel het geval. Bij de politiek zijn de meningen opnieuw verdeeld.

Enkele partijen zien de noodzaak van verbreding (nog) niet in, anderen reageren daarop door te zeggen dat regeren vooruitzien is en verbreding van de dijk noodzakelijk kan zijn voor de groei van de regio. Na het debat laat een vrouw in het publiek weten dat zij afgehaakt is. “Want niet de Provincie maar Rijkswaterstaat gaat over de Houtribdijk. En als er een spoor aangelegd moet worden gaan de NS en ProRail daarover”, laat ze de deelnemende politici weten.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405