Het Grote Westfriesland Debat: zo stemden politiek en publiek over de vijf stellingen

8 maart 2023 13:28

In het Martinuscollege in Grootebroek werd gisteravond een groot debat gehouden, als afsluiter van de Dag van Westfriesland. Achttien politieke partijen uit de provincie debatteerden met elkaar over vijf stellingen die betrekking hebben tot de regio. Maar hoe stemden deze partijen en wat is de mening van het publiek? WEEFF heeft het allemaal voor je op een rijtje gezet.

Als voorloper op de Provinciale Statenverkiezingen van aankomende woensdag kwamen achttien van de 23 partijen gisteravond bijeen voor het Grote Westfriesland Debat. Dit debat is onderdeel van de Dag van Westfriesland, waarbij ook een waterstofconvenant is ondertekend en de tweede fase van de Talent Academy West-Friesland werd ingeluid.

Vanwege het hoge aantal deelnemende politici aan het Grote Westfriesland Debat werd bij iedere stelling een deel van de partijen uitgenodigd om eens of oneens te stemmen. Daarna konden zij in een paar minuten hun stelling onderbouwen. Het publiek in de zaal kon via een app hun stem uitbrengen. Daarnaast is WEEFF de straat op gegaan om de mening van de West-Fries te peilen.

Stelling 1: Nieuwe woningen moeten we bouwen in het landelijk gebied
Eens: JA21, PVV, VVD
Oneens: D66, SP, PvdA, PvdD, Volt

In het publiek stemde een kleine meerderheid op eens. Uit de 25 ondervraagden voor de enquête bleek dat ongeveer de helft van de West-Friezen het eens is met de stelling. Acht personen zijn het oneens met het voorstel om nieuwe woningen in het landelijk gebied te bouwen. Vijf mensen lieten weten dat zij er geen mening over hebben.

Stelling 2: Arbeidsmigranten kunnen we het beste huisvesten in complexen buiten het stedelijk gebied
Eens: CDA, ChristenUnie, FvD
Oneens: BBB, Code Oranje, GroenLinks, Volt

Ook bij de aanwezigen in de aula en de mensen die vanuit huis mee konden stemmen bleek dat het aantal personen dat eens of oneens gestemd had ongeveer gelijk is. De ondervraagden van de enquête stemden met een overweldigende meerderheid op oneens.

Maar liefst negentien West-Friezen zien de arbeidsmigranten liever binnen het gebied wonen. “Zo kunnen ze beter integreren”, laat een van de ondervraagden weten.

Stelling 3: We laten in West-Friesland alleen nog bedrijven toe die in 2040 energieneutraal zijn
Eens: AWP, D66, PiratenPartij
Oneens: Code Oranje, JA21, PVV, NL met een Plan

Op het Martinuscollege in Grootebroek bleek dat een kleine meerderheid van de aanwezigen het oneens is met de stelling om in 2040 alleen bedrijven die energieneutraal zijn toe te laten in West-Friesland.

Hoe anders is dit bij de 25 ondervraagden. Daar bleek juist dat een grote meerderheid het eens is. Zestien personen pleiten voor energieneutrale bedrijven in de regio, maar vier mensen zijn het oneens.

Stelling 4: De Provincie moet uitvoeringskracht beschikbaar stellen om West-Friesland te promoten als recreatieregio
Eens: BBB, CDA, GroenLinks, OPNH, PvdD, Piratenpartij, SP
Oneens:

Dat alle deelnemende partijen over de stelling het eens zijn is een unicum tijdens het Grote Westfriesland Debat. Tevens laat een grote meerderheid van de stemmers weten het eens te zijn om de provincie meer uitvoeringskracht te geven om West-Friesland aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Ook bij de enquête komt naar voren dat niemand het met de stelling oneens is. Drie personen geven aan een neutrale mening te hebben. De rest pleit ook voor meer aantrekkingskracht voor toeristen in West-Friesland.

Stelling 5: De Houtribdijk, van Enkhuizen naar Lelystad, maken we vierbaans
Eens: AWP, OPNH, VVD
Oneens: ChristenUnie, FvD, NL met een Plan, PvdA

Meerdere partijen die oneens hebben gestemd geven na afloop van hun standpunt aan dat zij (nog) geen noodzaak zien in verbreding van de weg op de dijk. Uit de stemmers blijkt dat een meerderheid voor een vierbaansweg op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is.

Van de 25 deelnemers aan de enquête van WEEFF gaven zestien personen aan dat zij de verbreding van de Houtribdijk naar een vierbaansweg een goed idee vinden. Voornamelijk de verkeersveiligheid is voor een van de ondervraagden een belangrijke reden te weg te verbreden. Zeven ondervraagden vinden dat de dijk geen vierbaansweg moet worden.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844