Hoorn verplaatst raadsvergadering naar 15 juni om verslechterde financiële positie

20 mei 2021 11:27

De gemeente Hoorn verplaatst de raadsvergadering van 1 naar 15 juni, en last een extra commissievergadering in, omdat de financiële situatie van de gemeente verslechterd is. Belangrijke oorzaken zijn de voortdurende en oplopende tekorten in het sociaal domein en onder meer de extra uitgaven en achtergebleven inkomsten als gevolg van de coronacrisis. 

De genoemde tekorten zijn niet alleen een probleem in Hoorn. De meeste gemeentes kampen ermee, waaronder ook Medemblik. Die gemeente rapporteerde al eerder een tekort van bijna 5 miljoen in het sociale domein, met name bij de Wmo en de Jeugdwet.

Wethouder van Medemblik, Dirk Kuipers, zegt dat de situatie onhoudbaar is. “Dit is een financiële veenbrand. We doen er alles aan om binnen onze organisatie de basis op orde te krijgen, maar daar lossen we het tekort vooralsnog niet mee op”.

Landelijk stijgende kosten

De stijgende kosten voor Jeugd en Wmo komen overeen met de landelijke stijgende lijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, maar hebben zelf beperkt mogelijkheden om het tekort terug te dringen. Bovendien zijn gemeentes aan zoveel regels gebonden dat ze moeilijk zelf het beleid kunnen bepalen. 

Kuipers: “De beheersbaarheid van het jeugdstelsel moet ingrijpend verbeterd worden en gemeenten moeten meer beleidsvrijheid krijgen. Daarnaast moet het Rijk nu eindelijk eens over de brug komen met voldoende financiële middelen voor de jeugdzorg. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren structureel 1,7 miljard euro per jaar bij moeten leggen wat steeds meer ten koste gaat van de voorzieningen.”

Arbitrage

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is naar aanleiding van het tekort van 1,7 miljard euro met het kabinet in overleg, maar daar kwam niet zoveel uit. Daarom heeft de VNG de hulp ingeroepen van arbitrage. ‘Het is voor de VNG prioriteit om de financiën van gemeenten op korte termijn op orde te krijgen, want de tekorten van de jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentebegrotingen’, staat op de website te lezen. Vandaag wordt de uitslag van de arbitragecommissie verwacht. 

Extra geld vragen

De raadsvergadering in Hoorn die op 1 juni gepland stond wordt verschoven naar dinsdag 15 juni. Zo kan de commissie op 8 juni eerst de gemeentelijke financiën bespreken, voordat de raad besluiten neemt over specifieke dossiers die extra geld vragen.

Op 29 juni vindt in principe de raadsvergadering plaats over de jaarstukken 2020 en de kadernota 2021, waarin de inhoudelijke besluiten over de gemeentelijke financiën staan gepland.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405