Hoornse basisscholen kunnen 300 Oekraïense leerlingen opvangen: “Nu zijn het er enkelen”

8 april 2022 15:00

Het aantal Oekraïnse basisschoolleerlingen dat in Hoorn wordt opgevangen, is tot nog toe op twee handen te tellen. Maar de twee scholenstichtingen, Penta en Talent, zijn klaar voor meer. “Het streven in Hoorn is rond de 300 leerlingen onderwijs te kunnen bieden, verdeeld over 25 scholen”, zegt directeur Gea Koops van Stichting Penta. 

De beschikbare plekken op basisscholen in heel West-Friesland zijn in kaart gebracht, de Oekraïnse lesmaterialen beschikbaar. Iedere school heeft aangegeven hoeveel leerlingen kwijt te kunnen.

Koops: “Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte en aantallen in de klassen, maar ook de mentale ruimte. Zijn er op scholen voldoende teamleaden en leerkrachten beschikbaar om het mogelijk te maken? Dat is in kaart gebracht.” 

Met circa dertig basisscholen in Hoorn is men uitgegaan dat iedere school voor zo’n tien leerlingen plek kan bieden, vertelt woordvoerder Caroline Sunnotel van Stichting Talent en tevens directeur van basisschool het Ooievaarsnest in Zwaag. Sunnotel: “Per school verschillen natuurlijk de mogelijkheden. Er is naar allerlei factoren gekeken. Ook als er toevallig een ouder binnen school de taal machtig is, biedt dat opties.” 

Bij de basisscholen van Stichting Talent wordt nu één leerling opgevangen. Bij de basisscholen van stichting Penta zijn nu zo’n tien Oekraïnse leerlingen die les krijgen. “Mondjesmaat neemt het toe. Afgelopen week hadden we enkele aanmeldingen. Het gaat nu vaak om mensen die bij familie en in gastgezinnen worden opgevangen”, aldus Koops. 

Spreiding over scholen

Via het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, wordt het onderwijs voor de Oekraïnse basisschoolleerlingen geregeld. Onderwijsorganisaties in West-Friesland hebben afgesproken om de leerplichtige Oekraïnse kinderen zoveel mogelijk te spreiden over de scholen.

“In het begin is er met deskundigen besloten om de kinderen direct met leeftijdsgenoten in een rustige veilige context te laten integreren”, legt directeur Gea Koops uit. Er zijn dus geen aparte Oekraïnse klassen.

“Daarbij is ook van belang dat andere kinderen op school in de gewone dagelijkse setting leskrijgen”, vervolgt zij. “De normale activiteiten zoals spel, muziek en creatieve vorming worden gedaan. Door op school structuur te bieden, proberen we Oekraïnse kinderen met mogelijk traumatische ervaringen, te ontlasten.”

Inzet gepensioneede leerkrachten 

Om de verdeling van leerlingen te coördineren ,zijn er, vanuit het samenwerkingsverband tussen de scholen, drie gepensioneerde leerkrachten ingeschakeld die de kinderen koppelen aan basisscholen. “Ouders kunnen zich bij ons melden, waarna we op zoek gaan naar een basisschool. Ik wilde graag wat doen. Twee weken geleden zijn we begonnen, nog zonder te weten hoe lang en hoe verder”, zegt gepensioneerd leraar Leon Schaaf.

Schaaf: “In Hoorn wordt nu een aantal locaties ingericht voor opvang, we verwachten dat het de komende tijd drukker wordt, zeker als er veel vluchtelingen op één plek terechtkomen. Dan zullen we aanlopen tegen nieuwe uitdagingen, waarbij leerlingen misschien verder weg op school geplaatst moeten worden en er wellicht vervoer geregeld moet worden.”

Oekraïns lesmateriaal

Voor alle scholen is er digitaal Oekraïns lesmateriaal beschikbaar, geleverd vanuit Oekraïne. “We zijn behoorlijk onder de indruk over de manier waarop het vanuit Oekraïne gefaciliteerd wordt”, zegt Koops. “Er is een online portal met Oekraïnse lesmateriaal voor alle scholen open gesteld. Daar is goed over nagedacht.”

Ook volgen Oekraïnse leerlingen online les via de tablet. Hoewel het alsnog een hoop begeleiding vergt. “Er zijn weinig leerkrachten die de taal machtig zijn, maar de mogelijkheden zijn er. Ook door het afstandsonderwijs met corona hebben we een hoop geleerd, dat is in ons voordeel.”

“In Hoorn wordt nu een aantal opvanglocaties ingericht, we verwachten dat het de komende tijd drukker wordt met leerlingen”

Leon Schaaf, coördinator Oekraïnse vluchtelingen basisonderwijs

Caroline Sunnotel wijst ook op de bestaande lesmethoden. “Er worden sowieso allerlei hulpmiddelen ontwikkeld voor nieuwkomersklassen, waarbij met plaatjes en zogenoemen ‘praat-platen’ gecommuniceerd wordt. Door plaatjes aan te wijzen, kun je op die manier met jonge kinderen dingen bespreken of duidelijk maken.”

Leerlingen opnemen in bestaande klassen is volgens Sunnotel de juiste weg. “Juist door het zo te doen, zullen Oekraïnse kinderen ook al vrij snel wat Nederlandse woorden leren. Zo weten we ook uit ervaring, met kinderen die uit andere landen bij ons op school zijn gekomen.” 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405