Hoornse begroting ’te rooskleurig’ volgens PvdA en Liberaal Hoorn

7 februari 2023 07:07
Stadhuis Hoorn

Het inflatiecijfer dat gemeente Hoorn heeft gehanteerd voor de begroting is te laag. Dat stellen PvdA en Liberaal Hoorn. De fracties zeggen hier niet alleen tijdens de behandeling van de begroting, maar ook al eerder op te hebben gewezen.

“Het was het eerste jaar van de nieuwe coalitie met in onze beleving weinig oog voor de financiële situatie waarin Hoorn zich bevindt. Met name dat de inflatie gigantisch is en dat de gemeente Hoorn daar maar zeer beperkt rekening mee heeft gehouden”, aldus Chris de Meij, fractievoorzitter van Liberaal Hoorn. “Er wordt rekening gehouden met een prijsindexatie van 2,5%, maar dat moet misschien wel 15% zijn.”

Volgens De Meij is de begroting te rooskleurig: “Je ziet nu dat uitgaven en investeringen duurder worden, bepaalde zaken worden uitgesteld of niet kunnen doorgaan of er moet weer opnieuw over worden besloten.” PvdA en Liberaal Hoorn pleiten hierover snel duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners. “Wij hebben er geen behoefte aan om de belastingen te gaan verhogen. Beter is bepaalde ambities niet door te laten gaan.” Voor grote projecten zoals de aanleg van het IKEC, de infrastructuur van het centrum en de renovatie van het West-Fries museum is geld gereserveerd. “De vraag is of we met dat geld nog steeds alles kunnen betalen. Bij de behandeling van de begroting waren die inzichten er nog niet en dit heb je wel nodig.” Door duidelijk te zijn over wat wel en niet door kan gaan verhoog je volgens De Meij ook het vertrouwen van de inwoners in de politiek.

Toenemend aantal klachten

Het aantal klachten dat binnenkomt bij gemeente Hoorn is groeiende. Vorig jaar is dit gestegen van 203 naar 242. Worden mensen mondiger, wordt er beter geregistreerd of is er iets anders aan de hand? “Daar zou je een analyse op moeten loslaten”, meent De Meij. “We moeten weer terug naar de menselijke maat. Er zijn bewoners die zonnepanelen hebben neergelegd en nu ermee geconfronteerd worden dat ze een vergunning hadden moeten aanvragen. In plaats van dat je met elkaar zoekt naar een oplossing krijg je de advocaat aan de deur. Daar moet je eigenlijk van wegblijven. Ook bij de bedrijfswoning op Hoorn 80 kijken we niet naar wat er mogelijk is, maar is er direct een juridisch geschil. Waarom wordt het gesprek niet aangegaan? Kijk wat er wel kan en leg dat voor aan de raad.” Liberaal Hoorn pleit hierbij samen met De Realistische Partij (DRP) voor een grotere rol voor mediation.

Burgerparticipatie

Op het gebied van participatie lijkt de gemeente steken te laten vallen. Bij de mogelijke komst van een schaftkeet voor de prikploeg in de Grote Waal claimden bewoners niet op de hoogte te zijn. Inwoners van de Kersenboogerd kwamen in grote getale naar de raadzaal omdat ze zich zorgen maakten over de toekomst van hun park. En het plan Rozenbuurt is zelfs door de Raad van State teruggestuurd naar de gemeenteraad. De Meij:”De bewoners hebben nu het gevoel dat er niets wordt gedaan met hun mening. Daarmee neemt de participatie en het vertrouwen af. Eens een keer iets doen met wat de bewoners zeggen kan betekenen dat we minder gaan realiseren, maar dat doet wel recht aan hun betrokkenheid.”

Liberaal Hoorn, PvdA en DRP hebben voor hun vragen gebruik gemaakt van de artikel 36 procedure. Volgens gemeente Hoorn moet het college hierbij eerst de raad informeren voordat er een reactie aan andere partijen, waaronder WEEFF, kan worden gegeven.

Uitzending – 4 februari 2023

De Hoornse begroting is volgens PvdA en Liberaal Hoorn te rooskleurig. Het college wordt gevraagd snel duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners over wat wel en niet kan doorgaan. Beluister het interview met Liberaal Hoorn fractievoorzitter Chris de Meij waarbij ook het aantal klachten dat binnenkomt bij de gemeente en de burgerparticipatie aan bod komt.

Hoornse begroting volgens PvdA en Liberaal Hoorn te rooskleurig

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405