Hoornse financiën iets rooskleuriger, tekorten vanaf 2024

12 oktober 2021 18:03

De gemeente Hoorn heeft de tekorten in de begroting voor de aankomende jaren flink terug weten te dringen, waardoor Hoorn de komende twee jaar weer zwarte cijfers schrijft. Waar er eerder gedacht werd aan een tekort van 6,9 miljoen in 2025, zijn de cijfers voor de komende jaren door onder meer ombuigingen in de budgetten en extra geld van het Rijk een stuk positiever.

Voor het komende jaar houdt de gemeente Hoorn ongeveer 6,3 miljoen euro over. Dit bedrag loopt in de komende jaren fors terug, maar het tekort in de begroting is nog altijd minder dan uit eerdere berekeningen naar voren kwam. Daaruit bleek namelijk dat het tekort van de gemeente in 2025 op zou lopen naar 6,9 miljoen euro.

Het tekort op het sociaal domein, is een van de oorzaken die bij gemeente Hoorn flink op de begroting drukt. De Rijksoverheid legde eerder de zorgtaken neer bij de gemeente en voerde  daarnaast bezuinigingen door. Ook heeft de Rijksoverheid de gemeenten gevraagd taken over te nemen, zoals de Omgevingswet. Dat volgens de gemeenten niet voldoende wordt gecompenseerd. 

Plan met financiële keuzes

“We gingen eerder dit jaar nog uit van stevige tekorten vanaf 2023”, stelt Marjon van der Ven, de wethouder financiën van de gemeente. “Door extra geld vanuit het Rijk, ombuigingen in de budgetten en beheersmaatregelen hebben we het begrotingstekort fors terug weten te dringen. Hierdoor zijn de vooruitzichten voor 2022 en 2023 aanzienlijk positiever.”

Hoewel de cijfers er voor de komende twee jaar rooskleurig uitzien, blijft er voor de langere termijn een tekort. Dit kan in 2025 oplopen tot bijna 3,6 miljoen euro. “Maar deze zijn een stuk lager dan eerder gedacht werd en er is voldoende tijd om keuzes voor te bereiden”, stelt wethouder Van der Ven. “We werken de komende maanden een plan uit, met daarin mogelijke financiële keuzes. Het is na de verkiezingen in maart 2022 aan een nieuw bestuur om deze keuzes te gaan maken.”

De gemeente wil naast extra investeringen in het komende jaar hard gaan werken aan eerdere raadsbesluiten en prioriteiten. Zo moet er een groot aantal woningen gebouwd worden, om het tekort terug te dringen. Dit jaar worden er 500 nieuwe woningen opgeleverd, waaronder 200 sociale huurwoningen. Ook in het het komende jaar moeten er 500 nieuwe woningen gebouwd worden.

“Die productie willen we de komende jaren zo volhouden”, zegt de wethouder financiën. “De Poort van Hoorn levert daar ook een belangrijke bijdrage aan. Andere prioriteiten zijn het aantrekken van nieuwe bedrijven en het verstevigen van de horeca en detailhandel in de binnenstad. Ook de aanleg voor het stadsstrand, de uitbreiding van het Westfries Museum en de marketing van Hoorn zijn belangrijke ontwikkelingen voor de stad.”

Op dinsdag 9 november wordt de begroting in de Hoornse raad besproken. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, of live te volgen via de website van de gemeente Hoorn.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405