Hoornse gemeenteraad worstelt met regels rondom woningsplitsing en deling

19 april 2023 11:52
Stadhuis Hoorn

Een woning beschikbaar stellen aan meerdere huishoudens kan volgens de West-Friese politiek verlichting geven op de huidige schaarse woningmarkt. Echter ligt overlast hierbij op de loer, zo is de algemene opvatting. Veel Hoornse raadsleden worstelden met het onderwerp tijdens de mening vormende discussie gisteren op het stadhuis. De vraag hoeveel mensen extra gehuisvest kunnen worden kon door het college niet worden beantwoordt. Wel werd duidelijk dat het een extra beroep zal doen op het ambtelijk apparaat.

In de meeste West-Friese gemeenten is woningdelen, woningsplitsen en kamerverhuur niet toegestaan. Na aanhoudende overlast maakte ook gemeente Hoorn dit twee jaar geleden praktisch onmogelijk. Ook wordt hier actief op gehandhaafd. Zo werd recentelijk ingegrepen bij een bedrijfswoning op Hoorn 80. De West-Friese gemeenten besloten tot een gezamenlijk onderzoek om de mogelijkheden in de regio te inventariseren.

Guido Breuker van Fractie Eenhoorn had er tijdens de discussie moeite mee dat kamerverhuur, het delen van een woning en het splitsen van een woning in één collegevoorstel gegoten zijn. Wat hem betreft is woningsplitsing een commerciële activiteit. “Het is een verdienmodel.”

Arbeidsmigranten niet de enige doelgroep

Esther Vastenburg van het bedrijf Vast-PS Housing uit Spierdijk legde als inspreker uit dat met de juiste aanpak overlast kan worden voorkomen. Zij richten zich vooral op het middellange en lange verblijf van buitenlandse werknemers. Vast-PS Housing huurt van particulieren en investeerders en verhuurt aan uitzendbureaus en ziet daarbij toe op tuinonderhoud en het schoonhouden van de woning en directe omgeving. Gebeurt dit onvoldoende dan voeren zij dit zelf uit en sturen een factuur naar het uitzendbureau.

Rob Droste van VVD benadrukt dat arbeidsmigranten niet de enige doelgroep zijn waaraan verhuurd kan worden, maar ook jongeren en andere samenwoonvormen. Hoorn Lokaal ziet het ook als een oplossing voor mantelzorgers en tegen eenzaamheid. In het collegevoorstel is ook opgenomen dat er een ontmoeting tussen buren plaats dient te vinden. Dat dit bezoek ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend moet worden gaat de meeste partijen te ver.

Bij nieuwbouw is de eerste vijf jaar geen splitsing toegestaan. Hoorn Lokaal wil dat dit ook gaat gelden voor het delen van een woning. Het college denkt verder met een afstandsregel het aantal gesplitste en gedeelde woningen per straat beperkt te kunnen houden: 1 woning per 20 meter in de binnenstad en per 50 meter in de linten. Deze regel zorgde voor de nodige discussie. In de linten is namelijk meer ruimte beschikbaar dan in de binnenstad. Wethouder Arthur Helling gaf aan dat vooral de te verwachten extra parkeerdruk tot deze verdeling heeft geleid. Bewoners in de binnenstad krijgen geen extra parkeervergunning waardoor het probleem daar niet speelt. VVD vraagt het college te kijken naar een vergelijkbare regelgeving voor de linten.

Aantallen niet bekend

Een aantal partijen vindt dat het maximaal aantal personen op een adres op vier kan worden gesteld. Wethouder Van der Ven geeft echter aan dat dit in het verleden voor overlast zorgde en dat daarom een maximum van drie personen wordt aangehouden. Hoeveel woningen dit beleid kan opleveren kon gemeente Hoorn voorafgaand aan de commissievergadering aan WEEFF geen antwoord op geven en ook tijdens de discussie werd dit niet duidelijk. Volgens Liberaal Hoorn en Fractie Tonnaer blijft buiten de gemeentegrens bouwen de beste oplossing om de woningcrisis te beteugelen. Liberaal Hoorn en CDA wijzen het college er ook op dat andere gemeenten de regels juist weer verscherpen.

Onderdeel van het collegevoorstel is dat voor het delen of splitsen van een woning en kamerverhuur een vergunning benodigd is. Door deze individuele toetsing verwacht het college overlast tot een minimum te kunnen beperken en huisjesmelkers zoveel mogelijk buiten de deur te kunnen houden.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844