Hoornse politiek pleit opnieuw voor uitstel aanbesteding Westfries Museum

12 mei 2023 19:20
Bron: Jorik Simonides // WEEFF

De lokale fracties Liberaal Hoorn en Fractie Tonnaer zijn ontevreden over de gang van zaken rondom de verbouwing van het Westfries Museum. Dit omdat de geplande verbouwing en renovatie uitgesteld en duurder wordt. Na eerder gestelde raadsvragen dienen ze opnieuw een motie in. Zo willen ze uiterlijk eind september een nieuw voorstel aan de gemeenteraad aangeboden krijgen.

Westfries Museum Roode Steen Hoorn

De lokale fracties Liberaal Hoorn en Fractie Tonnaer stelden vorige maand een aantal vragen over de verbouwing van het Westfries Museum. Eerder werd bekend dat de renovatie en verbouwing van het museum met een jaar uitgesteld moest worden. Ook de kosten zullen hoger uitvallen dan verwacht.

Zo willen ze weten hoe groot de financiële schade is die de gemeente heeft opgelopen door de vertraging, en wie er zal moeten opdraaien voor de kosten. Ook vragen ze de uitbesteding uit te stellen, of waar nodig op te schorten, totdat de gemeenteraad een nieuw besluit heeft genomen over de renovatie en bouwkosten.

Hoogte extra kosten onbekend

Het college van Hoorn laat weten dat er alleen voorbereidingen zijn getroffen voor de verbouwing en renovatie van het Westfries Museum. “Laat dat duidelijk zijn: het ontwerpproces is vertraagd, maar het is niet zo dat er afspraken ontbreken die eerder hadden moeten worden gemaakt. Zodra het ontwerp definitief is, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden en kan de aanbesteding starten.”

Het college erkent dat de bouwkosten hoger uit zullen vallen, maar dat de hoogte van dit bedrag nog niet met zekerheid gezegd kan worden. “Het is bekend dat de bouwkosten sinds het raadsbesluit sterk gestegen zijn. Ook weten we dat vertraging extra geld kost”, zo schrijft het college in een brief.

De gemeente brengt momenteel de verwachte kosten in kaart. “Pas na de aanbesteding kunnen we met zekerheid zeggen voor welk bedrag de huidige plannen uitgevoerd kunnen worden. Dat is ook het moment dat de raad een besluit neemt over de vrijgave van het uitvoeringskrediet.”

Aanbesteding opschorten

Toch zijn de lokale fracties Fractie Tonnaer en Liberaal Hoorn niet tevreden met de beantwoording van het college. Daarom hebben zij opnieuw een motie ingediend, waarin ze pleiten om uiterlijk eind september een nieuw raadsvoorstel en raadsbesluit aan te bieden over de vertraagde verbouwing en uitbreiding van het museum.

Ook willen ze als gemeenteraad iedere maand bijgepraat worden over de vooruitgang, en pleiten zij opnieuw dat de aanbesteding – die nog niet gedaan is – wordt opgeschort. “We willen eerst het nieuwe besluit van de gemeenteraad over de verbouwing afwachten.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844