Illegale bomenkap voorlopig niet bestraft, tenzij stichting opnieuw de fout ingaat

22 januari 2022 17:25

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak tegen stichting Stadslandbouw Hoorn vrijdag voorwaardelijk geseponeerd, met een proeftijd van twee jaar. Hiermee wordt de stichting voorlopig niet vervolgd. 

Bomenkap

Een ‘voorwaardelijk sepot’ houdt in dat de zaak nog niet gesloten is. De stichting wordt voorlopig niet vervolgd voor de kap van 700 vierkante meter aan bomen bij het industrieterrein Hoorn80 en fietspad Opperweg.

Mocht de stichting, in een tijdstek van twee jaar, opnieuw in de fout gaan, dan wordt de zaak weer behandeld, aldus officier van justitie H. Beune.

Onvoldoende bewijs

Beune stelt ook dat er onvoldoende bewijs is dat de stichting illegaal bomen heeft gekapt. Er is een vergunning nodig als het gaat om bomen die minstens 2.20 meter lang zijn en op 1.30 meter hoogte een diameter van 15 centimeter hebben. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat de stichting zulke bomen heeft gekapt. 

Ook is volgens het OM niet gebleken dat er door de kapwerkzaamheden dieren zijn verstoord of dat hun rustplaatsen zijn beschadigd, dan wel vernield.

Wel had de stichting een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Als reactie daarop heeft de stichting verklaard dat zij heeft gekeken of er nesten aanwezig waren in het gebied, maar volgens het OM was dat niet voldoende, omdat er ook andere diersoorten in het gebied kunnen zijn en leven. 

Bewijsmateriaal verwijderd

Het college laat weten dat hun eigen bomendeskundigen iets anders hebben geconstateerd, namelijk dat er meerdere bomen stonden die aan de vergunningsvoorwaarden voldoen. 

“De stichting heeft echter enkele dagen na de kap, ondanks de sommering om álle werkzaamheden op locatie te staken, alle boomstronken laten verwijderen en af laten voeren. Vervolgens is de grond gefreesd. Hierdoor is het onmogelijk vast te stellen of en welke boom waar stond en welke diameter de boom op de betreffende hoogte had. Het bewijsmateriaal is verwijderd en afgevoerd.”

Overtreding

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft de stichting wegens overtreding van de Wet natuurbescherming een dwangsom opgelegd, waarin staat dat de kapwerkzaamheden vóór mei 2022 hersteld moeten worden. De stichting is hiertegen in verweer gegaan, benadrukt het college. “Het klopt dus niet dat de stichting haar excuses heeft aangeboden en heeft aangeboden de schade te herstellen danwel te vergoeden.”

Aangifte

Het college deed op 9 mei aangifte tegen de stichting, die zonder toestemming in de gemeentelijke groenstrook, tussen fietspad Opperweg en industrieterrein Hoorn80, tientallen bomen had gekapt. Dit vond plaats tussen 18 en 20 april. En dat terwijl de stichting in onderhandeling was met de gemeente over de aanleg van een voedselbos en bijenstal op die plek. 

De stichting reageerde toen geschokt en verbaasd. En wil niets liever dan dat de ‘overeenkomst’ in stand wordt gehouden, maar het college ziet geen enkele aanleiding alsnog mee te werken aan een voedselbos en bijenstal. “Naar onze mening heeft het bestuur van de stichting haar hand ernstig overspeeld”, luidt haar besluit.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405