In gesprek over de bouwhoogte op bedrijventerrein Zevenhuis

11 juni 2020 22:41
Zevenhuis

Het bedrijventerrein Zevenhuis was dinsdagavond 9 juni gespreksonderwerp van de commissievergadering op het stadhuis in Hoorn. Het gaat hierbij om de bouw van een gebouw dat vijftien meter hoog wordt. Deze hoogte wijkt af van de maximale hoogte uit het bestemmingsplan van de gemeente Hoorn.

In het recente verleden is zo’n zelfde situatie al eens voorgekomen. De raad was kritisch over hoe het college er toen mee omging. “Als nieuwe portefeuillehouder sinds november vorig jaar heb ik al heel snel gezegd dat ik de politieke gevoeligheid snap”, vertelt wethouder Arthur Helling aan WEEFF Radio.  “Ons bestemmingsplan is nou eenmaal gebaseerd op overleg in het verleden met de gemeente Medemblik.”

Goed overleg

Als je daarvan toch wil afwijken is het volgens Helling belangrijk dat er goede procesafspraken zijn. “Op die manier voelt de raad en ook de buurtgemeente Medemblik zich meer betrokken.” Medemblik wil de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de gemeenteraad van Hoorn leggen.

Dat snapt Helling, want op die manier oefenen ze maximale invloed uit. De wethouder ziet dit zelf anders. “Omdat wij vinden dat de belangrijkste bevoegdheid bij het college ligt. Dit als je kijkt naar hoe de wetgevingsregels over dit onderwerp in elkaar zitten.” Maar er is begrip voor de gevoeligheden. “We vragen advies en we gaan in overleg. Als er een negatief advies zou liggen gaan we daar uiteraard naar luisteren.”

Criteria overschrijden bouwhoogte Zevenhuis

Het kan zijn dat het gebouw echt nergens anders geplaatst kan worden en dat er grote belangen zijn. Dan wordt er gekeken naar criteria om te meten wat het belang is voor een hoger gebouw dan het maximum. “Om een beetje gevoel te hebben van wat opties van grote belangen zijn, heb ik een lijst met allerlei punten benoemd. Op die punten kan een aanvraag scoren, maar we gaan nooit uit van één punt alleen.”

Functie van het gebouw

Het gebouw gaat grotendeels gebruikt worden voor de opslag van kunst van het Westfries Museum. “Dat moet onder gestructureerde en geconditioneerde omstandigheden bewaard en opgeslagen worden.” Het is de grootste invulling van het pand. “Als je de kunst efficiënt wil opslaan, en dat voor een uiteindelijk redelijke prijs, zie je wel dat steeds meer de hoogte wordt benut.” Verder is Transportbedrijf Moeijes voor een deel betrokken. Want die willen ook een deel van het pand gebruiken.”

Uitzending – 10 juni 2020

Hoornse wethouder Arthur Helling vertelt over discussie rondom bouwhoogte op bedrijventerrein Zevenhuis.

Zevenhuis bouwhoogte

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844