Intern onderzoek naar vermeende angstcultuur bij daklozenopvang Hoorn

24 december 2021 15:00
Bron: SP Enkhuizen

Dag- en nachtopvang Startpunt in Hoorn gaat de vermeende angstcultuur die er intern zou heersen op korte termijn aanpakken. De SP in Enkhuizen bracht in november een ‘zwartboek’ naar buiten, waarin zij de wantoestanden in de daklozenopvang in West-Friesland aankaartten. Daar is de angstcultuur bij de opvanglocatie één van, dat via een anonieme medewerker aan het licht werd gebracht.  

Dakloos

Het Leger des Heils laat in een reactie – via een brief van het college van Hoorn – weten dat er een intern onderzoek komt. De dag- en nachtopvang laat aan NH weten het ‘zeer te betreuren dat er nooit een gelegenheid is geweest om hun kant van het verhaal te vertellen’.

Volgens het Leger des Heils is hulpverlenen ‘mensenwerk’ en kunnen ook hulpverleners fouten maken. Naast het onderzoek gaan ze ook kijken hoe ze de klachtenprocedure laagdrempeliger kunnen maken, omdat er in het afgelopen jaar maar één officiële klacht is binnengekomen.

De gemeente laat in een reactie weten dat er beter gekeken gaat worden naar de differentiatie in de opvangvoorzieningen. De gemeente zegt ook te gaan werken aan het uitbreiden van het aantal zelfstandige woonplekken voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen, waaronder de verbouwing van de nachtopvang.

“We hopen niet dat ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ hierop van toepassing is”, reageert Margreet Keesman van de SP. De lokale raadsfractie geeft aan dat ze ervan uitgaat dat de ‘vinger aan de pols’ wordt gehouden door de lokale politiek te verantwoorden. “We zijn benieuwd hoe zij de onafhankelijkheid van de uitslag van dit onderzoek gaan toetsen”, vertelt ze.

‘Betrek het werkveld’

Verder laat de SP weten dat de noodzaak van differentiatie in de opvang – zoals die ook in het ‘zwartboek’ wordt benoemd – wordt onderkend. “We hopen dat hierin stappen gezet gaan worden, zowel in de regio als centrumgemeente. We hopen vooral dat het werkveld hierbij wordt betrokken. Daar zit de kennis en kunde, en daar is de behoefte ook bekend”, zegt ze.

Wel betreurt de SP dat er niet verder wordt ingegaan op het opzetten van een team (‘bemoeizorgteam’) voor dak- en thuislozen in West-Friesland. “De trek naar de stad wanneer je geen dak boven je hoofd hebt, is logisch. Het is naar onze mening wél de verantwoordelijkheid van de hele regio, en niet alleen van de stedelijke gemeenten om hieraan mee te werken.”

Daarom vindt zij het belangrijk dat er op West-Fries niveau wordt ingezet. De SP hoopt dat hiervoor ook aandacht komt. “Het verschil in een dak boven je hoofd hebben en dakloos worden, is in Nederland flinterdun. Dat staat onvoldoende op het netvlies.”

Angstcultuur bij opvang

In november bracht de SP een ‘zwartboek’ naar buiten over de misstanden in de daklozenopvang in Hoorn. Het resultaat werd gedeeld met de regio, en ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman kreeg een exemplaar overhandigd. 

De aanleiding was de situatie rond een groep bewoners uit Enkhuizen die dakloos raakte nadat zij uit hun woning in de Bloemenbuurt werden gezet. Ze dreigde op straat te komen, maar werd door tussenkomst van de kerk opnieuw opgevangen. Eerst in hotels, later in caravans op camping De Vest. Daar mogen zij nog tot eind december verblijven.

Maar naarmate de SP meer daklozen sprak, bleek het probleem toch groter te zijn dan gedacht. Bij de opvang in Hoorn heerste een angstcultuur, zo was hun oordeel. De SP sprak met negentien daklozen, maar ook met straatpastor Esther Jeunink, Stadsteam Enkhuizen en twee (ex-)medewerkers van Startpunt Hoorn. Die gesprekken werden uiteindelijk gebundeld in het boek.

Aandragen van oplossingen

De SP heeft de laatste maanden onderzoek gedaan naar dakloosheid in West-Friesland. De lokale raadsfractie suggereerde onder meer om naar andere oplossingen te kijken, zoals een boot in één van de West-Friese havens waar op korte termijn dak- en thuislozen en asielzoekers gehuisvest konden worden.

“Langs de Gependam in Enkhuizen zou een interessante optie kunnen zijn”, vertelde Keesman al eerder aan NH. Maar onlangs liet burgemeester Eduard van Zuijlen weten dat Enkhuizen geen personeel of middelen heeft om 200 tot 300 alleenstaande, jonge asielzoekers op te vangen. Ook pleitte ze voor de komst van een ’bemoeizorgteam’ in de regio, maar zonder resultaat. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405