Intern onderzoek naar vermeende angstcultuur bij daklozenopvang in Hoorn

24 december 2021 15:00
Bron: SP Enkhuizen

Dag- en nachtopvang Startpunt in Hoorn gaat de vermeende angstcultuur die er intern zou heersen op korte termijn aanpakken. De SP in Enkhuizen bracht in november een zwartboek naar buiten, waarin zij de wantoestanden in de daklozenopvang in West-Friesland aankaarten. Daar is de angstcultuur bij de opvanglocatie één van, dat via een anonieme medewerker aan het licht werd gebracht.  

Dakloos

Het Leger des Heils laat in een reactie – via een brief van het college van de gemeente Hoorn – weten dat er een intern onderzoek komt. De dag- en nachtopvang laat weten het ‘zeer te betreuren dat er nooit een gelegenheid is geweest om hun kant van het verhaal te vertellen’.

Volgens het kerkgenootschap is hulpverlenen ‘mensenwerk’ en kunnen ook hulpverleners fouten maken. Naast het onderzoek gaan ze ook kijken hoe ze de klachtenprocedure laagdrempeliger kunnen maken, omdat er in het afgelopen jaar maar één officiele klacht is binnengekomen.

Hoorn laat verder in een reactie – in diezelfde brief – weten dat er beter gekeken gaat worden naar de differentiatie in de opvangvoorzieningen. De gemeente zegt ook te gaan werken aan het uitbreiden van het aantal zelfstandige woonplekken voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen, waaronder de verbouwing van de nachtopvang.

“We hopen niet dat ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ hierop van toepassing is”, reageert fractievoorzitter Margreet Keesman. De SP geeft aan dat ze ervan uitgaat dat hier de ‘vinger aan de pols’ wordt gehouden door de politiek te verantwoorden. “We zijn benieuwd hoe zij de onafhankelijkheid van de uitslag van dit onderzoek gaan toetsen.”

‘Betrek het werkveld’

Verder laat de SP weten dat de noodzaak van differentiatie in de opvang – zoals die ook in het zwartboek wordt benoemd – wordt onderkend. “We hopen dat hierin stappen gezet gaan worden, zowel in de regio als centrumgemeente. We hopen vooral dat het werkveld hierbij wordt betrokken. Daar zit de kennis en kunde, en daar is de behoefte ook bekend”, signaleert Keesman.

De partij betreurt wel dat er niet verder wordt ingegaan op het opzetten van een team (‘bemoeizorgteam’) voor dak- en thuislozen in West-Friesland. “De trek naar de stad wanneer je geen dak boven je hoofd hebt, is logisch. Het is naar onze mening wél de verantwoordelijkheid van de hele regio en niet alleen van de stedelijke gemeenten om hieraan mee te werken.”

Daarom vindt de SP het belangrijk dat hier op West-Fries niveau wordt ingezet. De partij hoopt dat hiervoor ook aandacht komt, niet alleen bij de colleges maar ook bij de gemeenteraden. “Het verschil in een dak boven je hoofd hebben en dakloos worden is in Nederland namelijk flinterdun. Dat staat onvoldoende op het netvlies.”

Aanleiding

Op 18 november bracht de SP het zwartboek naar buiten over de misstanden in de daklozenopvang in centrumgemeente Hoorn. Het resultaat werd gedeeld met de zeven West-Friese gemeenten. Elk raadslid, wethouder en burgemeester kreeg een exemplaar. Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman kreeg een exemplaar overhandigd. 

De aanleiding van het onderzoek was de situatie rond een groep inwoners van Enkhuizen, die dakloos raakten nadat zij uit hun woning in de Bloemenbuurt moesten. Ze dreigden op straat te worden gezet, maar werden door tussenkomst van de kerk opnieuw opgevangen. Eerst in hotels, later in caravans op camping De Vest. Daar mogen zij tot eind december blijven.

Maar naarmate de partij meer daklozen sprak, bleek het probleem toch groter te zijn dan gedacht, namelijk dat bij de opvang aan het Dampten in Hoorn een angstcultuur en wantoestanden heersten. Uiteindelijk spraken leden van de SP met negentien daklozen, maar ook met straatpastor Esther Jeunink, Stadsteam Enkhuizen en twee (ex-)medewerkers van Startpunt Hoorn. Die gesprekken werden gebundeld in een zwartboek.

Aandragen van oplossingen

De SP heeft de laatste maanden onderzoek gedaan naar de dakloosheid in West-Friesland. De partij suggereerde onder meer om naar andere oplossingen te kijken, zoals een boot in één van de West-Friese havens waar op korte termijn dak- en thuislozen en asielzoekers samen konden worden ondergebracht.

“Langs de Gependam in Enkhuizen zou een interessante optie kunnen zijn”, vertelde Keesman eerder dit jaar. Maar onlangs liet burgemeester Eduard van Zuijlen weten dat Enkhuizen geen personeel of middelen tot haar beschikbaar heeft om 200 tot 300 alleenstaande, jonge asielzoekers op te vangen. Ook pleitte ze voor de komst van een ’bemoeizorgteam’ in de regio. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405