Inwoners bedenken eigen zonnepark: “Een écht park, geen glanzend veld zonnepanelen”

25 maart 2021 20:00

Een park met fruitbomen, een mountainbikeparcours of zwemplek: dat is hoe stichting Koggenland Energie Neutraal de invulling van het toekomstige zonnepark in Berkhout voor zich ziet. Als een écht park. Maar eerst moeten de overheden het eens worden over de onderlinge afspraken die binnenkort in een intentieovereenkomst aan de raad worden voorgelegd.

“Niet alleen de lasten, maar ook de lusten.” Dat is het credo van voorzitter Ton Scholte van Koggenland Energie Neutraal. Ze bedachten een plan en werkten dat uit in een tekening die ze zowel aan de provincie als aan gemeente Koggenland presenteerden.  

“We willen niet dat hier een tweede Wieringermeer ontstaat. Dus één glasplaat aan zonnepanelen en dat de winst en subsidies naar het buitenland vertrekken. Dit moet duidelijk iets zijn voor Koggenland en de Koggenlanders”, aldus Scholte.

Al jaren wordt er gesproken over de komst van het zonnepark op het terrein waar ooit bedrijventerrein Distriport zou komen. Op het terrein aan de Jaagweg – ter grootte van zo’n 220 voetbalvelden – wil de provincie een zonnepark aanleggen van 66 hectare panelen. 

Tweestrijd

Toen de provincie twee jaar geleden de eerste plannen presenteerden leidde dat tot de nodige kritiek van de agrariërs, hoewel zij hun gronden al eerder hadden verkocht aan de provincie voor de komst van het bedrijventerrein. Maar voor boeren blijft het een lastige tweestrijd, zo is ook te merken bij de komst van een nieuw zonnepark in Hoofddorp waar een boer met ‘pijn in het hart’ zijn land verkocht. 

En ook nu zijn inwoners in Koggenland sceptisch. Zo is het volgens actiegroep Berkhout is Boos ‘onverstandig om er bij voorbaat vanuit te gaan dat de zonneweide er toch wel komt’.

Het bedenken van het multifunctionele zonnepark begon voor Koggenland Energie Neutraal dan ook met een essentiële vraag: “Hoe krijgen we nu een beweging op gang, om te zorgen dat mensen ervoor zijn in plaats van ertegen? En dan ga je kijken naar waar mensen behoefte aan hebben”, aldus Yuri Pelser, over hoe het plan tot stand is gekomen. 

Het ambitieuze plan werd goed ontvangen bij de provincie en de gemeente, maar roept ook vraagtekens op. Pelser: “Kan dit uit? Is er een business case en is het betaalbaar? Omdat het een idee is wat nog nooit gerealiseerd is, moet je samen in gesprek hoe het te financieren is.”

Overeenkomst

Eerder was de verwachting dat er in zomer 2020 al gebouwd kon gaan worden, maar eerst moeten de overheden het eens worden over de afspraken. “Eigenlijk staan we nog aan het begin”, aldus wethouder Rosalien van Dolder van gemeente Koggenland.

Binnenkort worden de afspraken die met de provincie worden gemaakt, in een intentieovereenkomst voorgelegd aan de raad. Van Dolder: “Participatie dat inwoners écht mogen meedenken, lokaal eigenaarschap en draagvlak vinden wij heel belangrijk.”

“We willen niet dat hier een tweede Wieringermeer ontstaat”

Ton Scholte, voorzitter Koggenland Energie Neutraal

Koggenland Energie Neutraal heeft een manifest opgesteld voor hun plan. Binnenkort houden ze ook een enquête onder de inwoners. Als het daadwerkelijk in deze vorm er komt, is het wat Pelser betreft een voorbeeld voor heel Europa. “Er zijn wel al voorbeelden te vinden hoe het anders kan. Er zijn ook talloze onderzoeken van universiteiten die zeggen, als je met zonneparken werkt denk na over biodiversiteit en de multifunctionele inzet ervan.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844