Inwoners gevraagd om mee te denken over duurzaam West-Friesland

5 september 2020 23:03
Verduurzaming woningen koppelen

De zeven West-Friese VVD fracties hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld over een duurzaam West-Friesland. WEEFF Radio sprak hierover met Martijn Mengerink van VVD Hoorn.

Momenteel wordt de Regionale Energie Strategie ontwikkeld. De VVD fracties vinden het jammer dat alleen naar zon en wind wordt gekeken als alternatieve energiebronnen. “In de VS en Groot-Brittannië wordt getest met kleine, compacte kerncentrales. Waterstof is een energiebron voor de toekomst. Ook hebben we het Energy Lab in Delft nodig om de energiebron van de toekomst te ontwikkelen. We moeten niet alleen kijken naar zon en wind.”

Zoekgebieden

De zoekgebieden zijn in kaart gebracht voor de netbeheerders. “Zodat zij weten waar vandaan energie gedistribueerd moet worden. In 2021 moet dit definitief worden. We vinden de zoekgebieden alleen te ruim. Het hele Markermeer wordt als zoekgebied aangemerkt.” Onder meer het Hoornse Stadsstrand en De Vooroever zijn aangemerkt als gebied waar windenergie kan worden opgewekt.

Draagvlak

“Dat moet concreter.” Aldus Martijn Mengerink. “Ook is er nog geen draagvlak onder bewoners en ondernemers. Iedereen wil best wel verduurzamen. Maar dat moet wel makkelijker worden en er moeten middelen voor beschikbaar komen.” Een heel mooi voorbeeld daarvan is een energie coöperatie waar in de gemeente Koggenland al over wordt gesproken. “De opbrengst gaat dan terug naar de bewoners.”

Het VVD wil er daarbij voor waken dat door verduurzaming de OZB van een woning omhoog gaat. Ondernemers en bewoners worden expliciet opgeroepen om met ideeën te komen. “We geloven dat daar de innovatie zit.” Heb je een goed idee op het gebied van duurzaamheid, dan kun je contact opnemen via martijn.mengerink@hoorn.nl.

Beluister onderstaand ook het interview met Kees Wiersum van Koggenland Energie Centraal ter inspiratie daarvoor.

Uitzending – 12 augustus 2020

De zeven West-Friese VVD fracties hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld over een duurzaam West-Friesland. WEEFF Radio sprak hierover met Martijn Mengerink van VVD Hoorn.

VVD RES

Uitzending - 8 augustus 2020

Kees Wiersum van Koggenland Energie Centraal vertelt over de ideeën in de gemeente naar aanleiding van de bijna zekere komst van een zonnepark.

Koggenland Energie Centraal

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844