Jonge Schellinkhouters willen zelf woonwijk ontwikkelen om in eigen dorp te blijven

8 juni 2021 18:00

Starters uit Schellinkhout willen zelf een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) oprichten. Een collectief van particulieren die zelf de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk vorm gaat geven om op die manier Schellinkhouters voorrang op een woning te kunnen geven. De 24-jarige Jari Koen is kartrekker van het plan. “In een vergadering laatst hadden we al zo’n twintig geïnteresseerden.”

Al jarenlang is er in Schellinkhout geen nieuwbouw meer bijgekomen. Een jaar geleden besliste de raad dat er een nieuwbouwwijk op het oude voetbalveld komt met 46 woningen. Maar dat plan laat op zich wachten. “Toen de woonalliantie begon met de plannen, liepen we drie weken achter op Wijdenes. Daar wordt inmiddels gebouwd, maar bij ons nog niet”, redeneert Ingrid de Sain van de woonalliantie in Schellinkhout. 

Een groep inwoners heeft zich verenigd en vormt samen de woonalliantie Schellinkhout. Zij voeren gesprekken met de gemeente over de vraag naar woningbouw. De Sain: “Het doel is om voor de eigen jeugd betaalbare woningen te kunnen bouwen. En de oudere mensen die een relatief groot huis bezitten de mogelijkheid te bieden kleiner te wonen, maar wel op het dorp te blijven.”

Dorpscultuur

Volgens De Sain is het van groot belang dat de nieuwbouwwijk er snel komt, zodat de eigen jeugd in het dorp een plek kan vinden en op die manier de dorpscultuur en tradities in leven blijven. “Het dorpsleven wordt uitgeroeid. Want de ouderen blijven over, de jeugd gaat weg. Juist het verenigingsleven zorgt voor de binding op het dorp, en zo blijft er ook sociale controle zodat je mensen een helpende hand kunt aanbieden. […] Omdat er al heel lang geen nieuwbouw is, is de carnaval en het toneel hier op het dorp al uitgeblust.” 

Een manier om eigen inwoners voorrang voor de nieuwbouw te geven, is de oprichting van een CPO, een collectief van inwoners die zelf de woonwijk ontwikkelt. Die constructie komt in West-Friesland steeds vaker voor. De 24-jarige Yari Koen is kartrekker van het plan. “Sowieso zijn er geïnteresseerden nodig. We hebben laatst al een Zoomvergadering gehad met Schellinkhouters, daar was twintig man bij.”  Samen met zijn vriendin is hij anderhalf jaar geleden in een huurhuis in Hoorn belandt, maar wil niets liever dan terug naar het dorp. 

Starterslening

Denise (23) die nog bij haar ouders woont, is aan het afstuderen en nu een jaar op zoek naar een huis. “Het begint eigenlijk bij 3 ton om een koopwoning te krijgen. Ik ben alleen dus dat is geen doen om dat op te brengen. Een starterslening zou kunnen helpen. Alleen ligt de grens in Drechterland bij 230.000 euro, terwijl er geen huis meer voor die prijs te koop is. In Hoorn en Medemblik hebben ze dat tot 325.000 en dan wordt het wel interessant.” 

Ook de 22-jarige Lise van Dijk is plannen aan het maken om uit huis te gaan. Ze wil in de toekomst het bedrijf van haar ouders overnemen. Lise: “Dus dan is het wel makkelijk als je ook op het dorp kunt blijven wonen.” Ook het beperkte aantal huurwoningen biedt geen soelaas. “Het is heel lastig. Ik studeer nog en mijn vriend werkt wel, dat maakt het al moeilijker. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig.”

Hoewel de oprichting van een CPO de oplossing lijkt, is het een uitdagend traject. En is er om te beginnen een zak geld nodig. De Sain: “Als je nog geen woning hebt, heb je nog geen kapitaal om het voortraject te financieren. Je moet al wel een bouwarchitect, tekeningen laten maken en vergunningen aanvragen.” De woonalliantie doet dan ook een beroep op de gemeente Drechterland. “Het zou heel mooi zijn als de gemeente zegt dat de startersfinanciëring voor het voortraject gebruikt kan worden.”

Begeleiding

Het CDA heeft eveneens de vraag bij het college neergelegd om samen met de woonalliantie te kijken welke mogelijkheden er zijn het CPO-initiatief te ondersteunen.  Ook in Westwoud is er een CPO actief, benoemt raadslid Roy Hof. “CPO is een vrij complex initiatief om te ondernemen als burgers, je moet er echt de schouders onder zetten. Maar levert ook veel goeds op: het is de enige legitieme manier om aan een woning te komen in je eigen kern.”

Als voorbeeld kijkt het CDA naar gemeente Schagen. Hof: “Het zijn doorsnee burgers die het wiel moeten uitvinden voor iets wat niet alledaags is. Maar het blijft evident dat je daar goed in begeleidt wordt. Buurgemeenten als Schagen hebben daar actief beleid op, om CPO initiatieven te ondersteunen.” Het CDA vindt dat er ook in Drechterland een goede begeleiding bij een dusdanig project moet komen. “Het nu zaak dat die CPO’s ook echt ondersteund worden en het levenslicht zien uiteindelijk. Niet dat we straks met een plan zitten dat dan alsnog niet doorgaat. Dat zou ik heel zonde vinden.”

Stedenbouwkundig plan

De gemeente Drechterland is bezig met het aanpassen van het concept stedenbouwkundige plan van de nieuwe woonwijk op het voetbalveld. “Met deze aanpassing zorgen we ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit nog meer aansluit op de provinciale eisen en houden we rekening met de gemaakte afspraken met de omwonenden”, laat een woordvoerder weten. 

Over het stedenbouwkundig plan moet het college eerst een besluit nemen, waarna alle betrokkenen en bewoners geïnformeerd worden. Daarna wordt het voorgelegd aan de raad en zal het bestemmingsplanprocedure gaan lopen. “We zijn al in gesprek met de CPO-groep. Nadat het college het stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld, wordt het plan ook besproken met de deelnemers van het CPO en bekijken we hoe we het CPO-initiatief kunnen meenemen in het plan.”

Voor de Schellinkhouters kan het niet snel genoeg gaan, maar wat ze vooral graag willen is een stip op de horizon. Yari: “Als het plan er is en ze zeggen dat het nog twee tot drie jaar duurt, dan is het te overbruggen en wil ik zeker erop wachten. Maar als volgend jaar pas een plan komt, dan zijn we genoodzaakt verder te kijken.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405