‘Jongeren in De Weere zijn fors meer geld kwijt voor nieuwbouwwoningen’

14 februari 2022 14:15

Jongeren in De Weere moeten straks aanzienlijk meer betalen voor een nieuwe woning. In een eerder opgesteld plan, waarin jongeren inspraak hadden en waaruit een principeverzoek is opgesteld, kwam naar voren dat ze prijzen vanaf 160.000 euro moesten betalen voor een woning. Maar dat bedrag blijkt nu bijna te zijn verdubbeld.

Jongeren uit De Weere

Jongeren uit De Weere zijn de afgelopen tijd met projectontwikkelaars aan de slag gegaan om nieuwe woningen te realiseren op het oude complex van Boranka in de gemeente Opmeer.

Aan de hand van deze plannen en gesprekken is een principeverzoek gemaakt, waarbij de initiatiefnemer heeft voorgelegd dat zij de opgeleverde nieuwbouwwoningen vanaf 160.000 euro kunnen kopen. Afhankelijk van de grootte van deze woningen zou een hogere prijs worden gevraagd.

Echter blijkt nu dat ze bijna het dubbele moeten betalen. In een mail, die doorgestuurd is naar de Opmeerse CDA-fractie, komt naar voren dat de initiatiefnemer prijzen presenteert tussen de 280.000 en 340.000 euro.

Vasthouden aan afspraak

Het CDA heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het college en wil zien welke stappen ondernomen kunnen worden om jongeren in De Weere een betaalbare woning te laten krijgen.

“Ons lijkt dat er vastgehouden moet worden aan de verplichting om de starterswoningen allereerst gedurende drie maanden voor 160.000 euro aan de bieden aan jongeren uit De Weere”, schrijft het CDA in een brief aan het college. “Dat is immers door de initiatiefnemer, gemeente en jongeren in het vooruitzicht gesteld.”

Levendigheid en leefbaarheid

Volgens CDA-fractievoorzitter Bram Beemster kunnen nieuwbouwwoningen door de hoge prijzen niet meer gekwalificeerd worden als starterswoning. “Dat was juist de basis van die woningen”, licht hij toe. “De jongeren zijn ook bij het proces betrokken om ze te behouden voor het dorp.”

Een van de grootste frustraties van de partij is dat jongeren uit De Weere en andere dorpen door de krapte op de woningmarkt worden gedwongen om naar andere plekken te verhuizen. “Er bestaat een kans dat ze later alsnog terugkeren, maar in potentie ben je ze voor het leven kwijt”, benadrukt Beemster. “Dat is funest en dat moeten we niet willen.”

“Het gaat uiteindelijk om de levendigheid en de leefbaarheid”, gaat hij verder. “Dat hebben we ook in ons ‘Aanvalsplan Woningbouw’ opgesteld.” In het plan staat onder meer opgesteld hoe de woningmarkt de komende jaren beschermd en vergroot kan worden. 

Laatste strohalm

Beemster laat weten dat er nog een laatste strohalm is om de prijsstijging voor de nieuwe woningen niet te hoog op te laten lopen. Hierbij gaat het om de exploitatieovereenkomst, die uit het principeverzoek voortgekomen is en nog niet is ondertekend.

“Dat is het laatste redmiddel om de betaalbaarheid overeind te houden”, legt de fractievoorzitter uit. “We zien mogelijkheden om de afspraken over prijsstelling vast te leggen en zo nodig jongeren uit De Weere daarbij te betrekken. We willen voorkomen dat de jongeren met lege handen achterblijven.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405