Landelijke partijen uit Hoornse raad in debat over stellingen voor komende verkiezingen

17 november 2023 18:55
Door Erik Bout
Bron: Dion Swart

De zes landelijk politieke partijen die zitting hebben in de Hoornse gemeenteraad, organiseerden op 15 november j.l. een politiek café in het Huis Verloren in Hoorn. De drie belangrijke thema’s van de huidige verkiezingscampagnes stonden centraal; wonen, bestaanszekerheid en klimaat. Voor het debat waren vijf (kandidaat) Kamerleden uitgenodigd. Bas de Wit (VVD), Suzanne Kröger (GroenLinks/PvdA), Harmen Krul (CDA), Dorien Blommers (D66) en Michel Klein (ChristenUnie). 

De opkomst was groot. Het was een volle bak. Het gros van de aanwezigen waren politiek actieven uit Hoorn en West-Friesland. Volgens de opwarmende Mentimeter-vragen van gespreksleider Chris Wobben was het grootste deel van de aanwezigen – in tegenstelling tot de landelijke trend – niet bepaald een zwevende kiezer. Voor ruim 45 van de 60 aanwezigen stond de stemhokjeskeuze bij voorbaat vast. Het debat vond plaats rond aan de thema’s gekoppelde stellingen

Landelijke standpunten

De stellingen over wonen waren bedacht en ingeleid door Cees Tip, directeur bestuurder van woonstichting Intermaris. Hij was vooral benieuwd of de politiek bereid was ‘heilige huisjes te slopen, om echte huizen te kunnen bouwen’. Tip suggereerde dat wellicht ‘grasfalt’ geschikte locaties zou opleveren.

Daarmee bedoelde hij het biodiversiteitsarme grasland. De discussie die volgde was grotendeels een reflectie van de landelijke standpunten. Het CDA gaf aan dat ‘straten bijbouwen aan de rand van het dorp’ in ieder geval voor West-Friesland de druk van de ketel zou kunnen halen. GroenLinks/PvdA wil inzetten op de terugkeer woningcorporaties en/of het vergroten van hun bevoegdheden.

D66 ziet het meest in verdichting van bebouwing en het verminderen van de mogelijkheden tot het indienen van bezwaarschiften bij. De VVD zet in op een hybride model van samenwerking tussen markt en woningcorporaties. Christen Unie wil er met afgifte met doorbouwgaranties voor zorgen dat woningbouwprojecten kunnen starten, ook al is nog nog niet genoeg van verkocht. 

Mensen associëren de overheid met stress

De tweede set stellingen – rond het thema bestaanszekerheid – werd geïntroduceerd door Gerard van Gorkum, lid van het bestuur van de Voedselbank West-Friesland. Hij stelde dat ‘armoede door verzuiling van het beleid ontstaat’, waarmee hij bedoelt dat er in het verleden door overheden verkokerd is gehandeld onvoldoende op en mate van ‘verzuiling van het beleid’ zou zijn.

Ook hier vond de discussie plaats op basis van de landelijke leilijnen. ChristenUnie wil onder meer het systeem van toeslagen stopzetten, en de ‘handel in schulden’. D66, GroenLinks/PvdA en Christen Unie zijn eensgezind in de ambitie om de bijstand te verhogen.

Een privé uitgevoerde mini-enquête van Krul had opgeleverd dat ‘mensen de overheid associëren met stress’. Het CDA wil dan ook kijken naar wat iemand in de problemen nodig heeft. Hier geldt wel dat burgers eerst zelf verantwoordelijk zijn. Dat vindt ook de VVD. Wat hen betreft wordt ingezet op het stimuleren van opwaartse mobiliteit, aan het werk gaan of meer werken. 

Verouderde regelgeving schrappen

Tenslotte bracht Coos Schouten van Schouten Techniek een aantal stellingen, die meer over een door hem gevoelde overvloed aan regels leken te gaan dan – zoals aangekondigd – over het klimaat. De debaters waren het wel met de stelling eens; dat verouderde regelgeving moet worden geschrapt en/of geüpdatet. 

Het artikel gaat verder onder het video-verslag door van Hoorn zeggen.

De introductie van de term ‘energieplanologie’ door Kröger was voor de debaters een startsein om terug te keren naar het politieke strijdtoneel. Daarin was het met name opvallend dat GroenLinks/PvdA als enige partij de boot volledig afhield met betrekking tot kernenergie. Alle andere partijen waren vóór.  

NSC, BBB en PVV afwezig

De avond eindigde met een kort moment, slechts tien minuten, voor vragen uit de zaal. Maar dat mocht de pret niet drukken. De meeste aanwezigen hadden genoten van dit politiek café. Op weg naar de uitgang merkte Cees Top nog wel op dat hij “de aanwezigheid van NSC, BBB en PVV toch echt wel had gemist”. Die partijen waren door de organisatie niet uitgenodigd. Volgens hen omdat “Die partijen niet vertegenwoordigd zijn in de Gemeenteraad van Hoorn.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844