LTO Noord wil experimenteren met uitwisselen duurzame energie onder tuindersbedrijven

5 november 2022 12:03

LTO Noord, afdeling West-Friesland, wil Het Grootslag aanwijzen als proeftuin voor het uitwisselen van duurzaam opgewekte energie onder tuindersbedrijven. Maar dat heeft wel haken en ogen, benadrukt netbeheerder Liander.

Luchtfoto van zijn tulpenkwekerij in Andijk

Teler Bas Karsten, van Rainbow Colors B.V., is een van de geïnteresseerden. Hij runt een tulpenkwekerij in Andijk. Met het oog op de toekomst heeft hij al een verduurzamingsslag gemaakt. “We produceren al gasloos en hebben zonnepanelen geplaatst. Maar omdat ons bedrijf groeit, hebben we meer stroom nodig, echter is in dit gebied onvoldoende capaciteit. Dus om de periode te overbruggen, totdat het elektriciteitsnet is verzwaard, moeten we samen op zoek naar een werkbare oplossing. Want we verbruiken stroom, maar leveren het ook terug. En we kunnen elkaar daarin ondersteunen.”

Verschillen energievraag

En hij is niet de enige. Zo’n 40 tuindersbedrijven kwamen op initiatief van LTO Noord donderdagavond bijeen om te praten over het uitwisselen van duurzaam opgewekte energie. En dat is volgens LTO-voorzitter Trude Buysman hard nodig. “Het was een positieve avond, het heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. We horen dat veel agrariërs te veel stroom opwekken die ze niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnet, terwijl anderen op dat moment juist extra stroom nodig hebben en daar veel geld voor moeten neerleggen.”

Daarnaast heeft de agrarische sector te maken met grote verschillen in de energievraag. “Sommige tuinders hebben in de zomer de meeste energie nodig en anderen juist in de winter”, aldus Buysman.

Een pilot

LTO Noord heeft Het Grootslag aangewezen als proeftuin waar tuindersbedrijven onderling een systeem kunnen bedenken, zodat de energievraag beter verdeeld wordt. “In januari willen we een subsidieaanvraag indienen. Zo’n pilot kost al gauw 250.000 euro. De helft wordt vergoed en de andere helft wordt ingevuld door agrariërs of andere betrokkenen. Daarna worden alle tuindersbedrijven gescreend. Wat kunnen ze maximaliseren? Waar kunnen ze met elkaar samenwerken? Kunnen we stroomoverschot opslaan om het elektriciteitsnet te ontlasten?”, somt Buysman op.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in West-Friesland gaat nog jaren duren. Daarom wordt er ook gekeken naar batterijen, koude-warmte-opslag (KWO) en kleinere windmolens. Want op dit moment is het uitwisselen van energie niet mogelijk. Buysman: “Dat is voor nu onze grootste zorg. Als Liander ons daarbij kan helpen.”

Een denktank

Aan interesse is geen gebrek. Naast tientallen agrariërs kwamen ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), de gemeente Medemblik, Liander, hogeschool Inholland Alkmaar, VHGM Bodemenergie en belangenorganisatie LTO op de informatiebijeenkomst af. “We willen weten waar onze mogelijkheden liggen”, benadrukt Buysman. “Daarom hebben we ook InHolland Alkmaar erbij gehaald, we hebben juist de inbreng van jongeren nodig die op een andere manier naar deze problemen kunnen kijken. Die vinden het ook een interessante casus.”

Toch plaatst Buysman nog een kanttekening. “Het proces kan halverwege stilvallen, omdat zo’n 80 procent van de bedrijven op Het Grootslag moet meedoen. Dat is nog een hele klus. We zoeken nog bedrijven die mee willen werken om dit op te zetten. Meer een denktank en openheid over het energiegebruik.”

‘Eigen netwerk niet mogelijk’

Netbeheerder Liander laat aan NH Nieuws weten dat het uitwisselen van stroom onder agrariërs inderdaad niet mogelijk is. De netbeheerder stipt wel meteen aan dat er soortgelijke pilots zijn in Nederland. Zo wordt er in Agriport met een ‘eigen netwerk‘ geëxperimenteerd. Ook voor het ziekenhuis in Maastricht en GDS Groen in Dordrecht heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontheffing verleend voor het beheren van een eigen netwerk.

“Maar door strenge wet- en regelgeving zijn de mogelijkheden beperkt, daar lopen wij als Liander ook tegenaan. En Het Grootslag krijgt daar ook mee te maken. Wat we nu wel kunnen doen, is het meedenken over oplossingen op de korte termijn”, zegt Marijke Ten Hoopen, gebiedsregisseur Noord-Holland Noord bij Liander. “Er is veel speelruimte, zoals het verdelen van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet, ook wel congestiemanagement genoemd. Zo kan bijvoorbeeld een agrariër tussen 9 en 11 uur zijn koelcellen op half vermogen doen, waardoor er weer ruimte vrijkomt voor een ander. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of het gebied daadwerkelijk een eigen netwerk krijgt.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405