Medemblik: bestuurskracht moet beter, maar is aan een nieuw gemeentebestuur

15 februari 2022 19:00

In een gezamenlijke reactie erkennen het college en de gemeenteraad van Medemblik dat de bestuurskracht beter moet. Uit een onderzoek dat vorig jaar is gedaan kwam een beeld van wantrouwen, verdeeldheid en gebrek aan visie naar voren. De betrokkenen willen het vertrouwen herstellen, maar laten dat verder over aan een nieuw gemeentebestuur.

Vernietigend rapport gemeente Medemblik

Tot nu toe wilden de meeste partijen er niets over zeggen. Het interne rapport was niet openbaar, maar wel in het bezit van deze redactie. Nadat er ook namens NH Nieuws/WEEFF een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) volgde, en de stukken daarmee openbaar worden, is er nu alsnog een verklaring gekomen. De boodschap: beter communiceren, het onderlinge vertrouwen herstellen en de raad en het college moeten niet op elkaars stoel gaan zitten.

Aanleiding was het onderzoek dat werd gedaan naar aanleiding van een voorstel van Morgen! en D66. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren werden daarvoor geïnterviewd. De uitkomsten waren stevig: Medemblik is onderontwikkeld, heeft geen visie, mist leiderschap en is verdeeld.

Gesprekken

Er werden ter evaluatie meerdere gesprekken gevoerd. Afgelopen zaterdag kwam het college, de raad en de ambtelijke top voor een laatste keer samen. Met als uitkomst dat er werk aan winkel is. Maar ook dat het vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen aan het nieuwe bestuur wordt overgelaten.

Yannick Nijsingh, namens D66 initiatiefnemer van het bestuurskrachtonderzoek, vindt het teleurstellend dat het onderzoeksproces zo lang heeft geduurd. “De inwoners hebben hier gewoon indirect last van. Ik had gehoopt dat mensen dat zich meer zouden aantrekken. Het zegt wat dat we als raad er niet in geslaagd zijn om het tij te keren. Dat reken ik ook mezelf aan.”

Aan de bak

De fracties zeggen de urgentie om na de verkiezingen aan de slag te gaan te voelen. “We moeten aan de bak. Ik vind de slechte beoordeling heel erg”, zegt Silva Visser van de ChristenUnie. Jack Stam (VVD) hoopt na de verkiezingen op meer onderling begrip tussen raad, college en ambtenaren. “We moeten meer praten met elkaar, in plaats van over elkaar.”

Beide partijen vinden dat het evaluatieproces veel te lang heeft geduurd. Het feit dat de bestuurskrachtstukken voortijdig de media bereikten, hebben extra druk op de gesprekken gelegd, zo verklaren de fractieleiders die vertraging. “In een normale situatie had dit in een zes weken gekund.”

Het CDA verklaarde eerder al niet achter het bestuurskrachtonderzoek te staan en blijft daar bij. “Dit onderzoek had wat ons betreft überhaupt niet gehoeven en is veel te veel opgeblazen.” 

“Onacceptabel dat een onderzoek naar de bestuurskracht wordt aangepast door de bestuurders”

Tjeu Berlijn, Hart voor Medemblik

Ondanks de gesprekken en de gezamenlijke verklaring is het vertrouwen nog niet bij alle partijen hersteld. Zo vinden Morgen!, D66 en Hart voor Medemblik nog steeds dat het rapport inhoudelijk is aangepast door het college. “En die wijzigingen zijn in het voordeel van het college.”

Onacceptabel

“Het is onacceptabel dat een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente wordt aangepast door de bestuurders van diezelfde gemeente”, aldus Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik. Het college ontkent dat en gaf eerder al aan dat alleen onduidelijkheden zijn verhelderd.

De gesprekken worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart voortgezet. “Doel hierbij is dat de nieuwe raad en het nieuwe college zich direct bij de start bewust zijn van hun rol en hun bijdrage aan de bestuurskracht van Medemblik”, zo eindigt de verklaring.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405