Medemblik over aanpassingen rapport bestuurskracht: “Inhoudelijk niet veranderd”

11 december 2021 09:00

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik zegt tegenover NH Nieuws/WEEFF het rapport over de bestuurskracht in de gemeente niet inhoudelijk te hebben aangepast. Enkele raadspartijen hekelen het gebrek aan transparantie rond de totstandkoming van het rapport.

Het rapport zou het onderlinge begrip tussen de verschillende bestuurslagen moeten verbeteren, maar lijkt de partijen en de raad alleen maar verder uit elkaar te drijven. Vandaag gaan college en raad voor een laatste keer in beslotenheid met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek.

Twijfel over onderzoek

Half november was er bij een groot deel van de gemeenteraad twijfel over de totstandkoming van het onderzoek. Het leidde tot vragen van D66, Hart voor Medemblik en Morgen!, die vernomen hadden dat er door het college aanpassingen waren gedaan aan een conceptversie van het rapport.

De gemeente zegt zelf geen aanpassingen te hebben gedaan in het rapport. Wel is er door de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier ‘meegelezen, gekeken naar onduidelijkheden en feitelijke onjuistheden’. Volgens de gemeente op verzoek van de onderzoeker van het rapport, Werner Holzmann.

“De aanpassingen die zijn gedaan door de onderzoeker hadden betrekking op verbetering van de helderheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van het gehele rapport en niet op specifieke onderwerpen of gremia. De strekking van het rapport zoals door de onderzoeker bepaald is inhoudelijk niet veranderd”, aldus een woordvoerder. De onderzoeker zelf wilde niet ingaan op de vraag hoe de definitieve versie tot stand is gekomen.

Dat de conceptversie, die al in september bij het college lag, niet eerder met de raad is gedeeld, vindt de gemeente te verantwoorden. “Een conceptversie is niet voor niets een conceptversie: het is nog niet af. Het tussentijds aanleveren van een conceptversie draagt niet bij aan de helderheid van de status van het rapport of aan de behandeling daarvan. De onderzoeker heeft aangegeven dit een normale gang van zaken te vinden, passend binnen zijn opdracht en heeft daarom ook om feedback op het concept gevraagd”, vervolgt de gemeentewoordvoerder.

Niet raar

Deze werkwijze is volgens bijzonder hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard ‘niet heel raar’. Boogaard, verbonden aan de Universiteit van Leiden, ziet geen reden waarom de burgemeester geen reactie op een conceptversie zou mogen geven.

“Als het de bedoeling was dat Holzmann onafhankelijk onderzoek deed, dan neem ik aan dat hij staat voor de inhoud van het stuk en alleen aanpassingen heeft gedaan als hij vond dat de burgemeester daarin gelijk had.”

Het enige verwijt dat het college volgens Boogaard eventueel valt te maken, is dat de raad niet in de gelegenheid is gesteld om de conceptversie ook van feedback te voorzien. “Maar noodzakelijk is dat niet. Dat het college ervoor gekozen heeft om alleen de griffier te consulteren is op zich niet heel raar. Het college is de opdrachtgever van het onderzoek.”

Onvrede raadsleden

Een aantal raadsleden is nog wel ontevreden over het feit dat de raad niet eerder betrokken is bij het proces rondom de totstandkoming van het onderzoek. Zo stoort Geert Mos (D66) zich nog altijd aan het gebrek aan transparantie over de totstandkoming. “Het is niet goed dat er met twee versies wordt gewerkt. Daar ga je een beetje achterdochtig van worden.”

Raadslid Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik), eerder al kritisch op de rol van het college in de totstandkoming van het eindrapport, had graag gelegenheid gekregen om het concept eerder in te zien. “De vraag is: met wie bespreek je die conceptversie? Het onderzoek gaat over college, raad en ambtelijke organisatie. Al die partijen hadden veel eerder bij het proces betrokken moeten worden.”

Verder zijn raadsleden terughoudend met het geven van een reactie op de lopende gesprekken of het onderzoek zelf, zolang de besloten gesprekken met het college en de ambtelijke organisatie nog lopen. Toch klinkt er vanuit meer raadskringen irritatie over het feit dat de bevindingen van de onderzoeker niet eerder met de raad zijn gedeeld. Ook is er wrijving onder raadsleden over het feit dat het onderzoek de weg naar de media had gevonden voordat de raad er inhoudelijk over kon debatteren.

Toch gedeeld

De gemeente erkent inmiddels dat het niet eerder delen van het concept de transparantie niet ten goede kwam. Afgelopen maandag werd de conceptversie, na beklag van een aantal raadsleden, toch met de raad gedeeld. “In het kader van transparantie”, stelt de gemeente. “De burgemeester is ervan bewust dat hij beter had kunnen communiceren over het te volgen proces rondom het bestuurskrachtrapport.”

Vandaag besluit de raad naar verluidt in beslotenheid of het onderzoek en de conceptversie helemaal openbaar mogen worden. Een inhoudelijke reactie van de gemeente op het rapport blijft vooralsnog uit.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405