Medemblik wil meedenken over waardige herbestemming leeglopende kerken

26 februari 2023 11:00

Verpaupering of misschien zelfs sloop van monumentale of beeldbepalende kerken in Medemblik dreigt, doordat het aantal kerkgangers afneemt en vrijwilligers om deze kerken te onderhouden lastig te vinden zijn. Om ervoor te zorgen dat de gebedshuizen overeind blijven en een waardige herbestemming krijgen, kijkt de gemeente nu over de schouder van de kerkbesturen mee. 

De Sint-Cunerakerk in Nibbixwoud

De toekomst van de nog zeven in gebruik zijnde katholieke kerken in de gemeente Medemblik is hoogst onzeker. Vooral ouderen bezoeken nog een eucharistieviering en van jonge aanwas is nauwelijks sprake. Veel parochiebesturen zoeken elkaar op, om zo de kerkgebouwen ‘gevuld’ te houden en de (stook)kosten te drukken. 

Nieuw leven inblazen

Nu het bisdom Haarlem-Amsterdam in september vorig jaar een bom in ‘kerkenland’ liet afgaan, wil de gemeente samen met de woningcorporaties en kerkbesturen optrekken om verpaupering of misschien zelfs sloop tegen te gaan. Want om de katholieke geloofsgemeenschap overeind te houden, moeten parochies gebedshuizen gaan afstoten om levensvatbaar te blijven.

Een motie – ingediend door de lokale fractie Morgen! – om kerkgebouwen te behouden, werd half februari door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Zo moet ondanks teruglopend kerkbezoek de toekomst veilig worden gesteld. “We willen leegstaande kerken niet kopen of redden, daar hebben we ook helemaal geen geld voor, maar ze een nieuw leven inblazen”, zegt Tom Beuker, fractievoorzitter bij Morgen! 

Herkenningspunt

Hij komt zelf uit een katholiek nest. Als geen ander weet hij dat het afstoten van een kerkgebouw veel emoties losmaakt. Het uitgangspunt volgens hem is wel dat elk dorp zijn eigen kerkgebouw moet kunnen behouden, in ieder geval in fysieke zin. “Kerken zijn bakens, herkenningspunten en beeldbepalend voor een dorp. Door de jaren hebben ze een rijke geschiedenis opgebouwd en gemeenschappen hebben er veel geld en energie in gestopt. Het zou zonde zijn als dat verdwijnt.”

Kerkenvisie

Momenteel is de gemeente Medemblik bezig met het opstellen van een Kerkenvisie, waarin duidelijk wordt wat er met de kerkgebouwen gaat gebeuren. De gemeente hoopt dat er rond de zomer een visie op tafel ligt.

Multifunctioneel

De kerken liggen vaak centraal in een dorp en zouden dus als ontmoetingsplek kunnen fungeren. Veel kerken en bijgebouwen, zoals in Wadway en Twisk, worden al ingezet als theater, waar concerten en cabaretshows gehouden worden. Goed voor de gemeenschap en bewoners blijven het loopje naar de kerk houden.

Ook kunnen ze ingezet worden voor woningbouw. Beuker: “Zo kunnen we snel voorzien in die grote woningbehoefte.”

Naar verwachting neemt het parochiebestuur – waar de kerkgebouwen in Onderdijk, Andijk, Medemblik en Wervershoof onder vallen – begin maart een besluit over haar toekomst. Wat er met de kerkgebouwen in Nibbixwoud en Wognum gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Beide kerken behoren namelijk bij een andere parochie.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405