Meer aanmeldingen dan plek: plannen Poort van Hoorn trekken veel Horinezen

16 februari 2022 12:00

Het was dinsdagavond goed druk bij de bewonersbijeenkomst, waar de voorlopige plannen te zien zijn van het stadsvernieuwingsproject Poort van Hoorn. Er waren meer aanmeldingen dan plek. Ruim honderd inwoners kwamen naar het stadhuis met hun vragen over de toekomstige vernieuwing van het stationsgebied.

Uit onderzoek van NH Nieuws, in samenwerking met Kieskompas, blijkt dat inwoners enthousiast zijn over de plannen. De enquête werd door 213 Horinezen ingevuld. Een ruime meerderheid geeft het ontwikkelingsplan Poort van Hoorn als een noodzakelijk besluit te zien voor de toekomst van Hoorn. Zo’n 15 procent van de ondervraagden is het daar niet mee eens. 

Vorige week stemde de raad in met de twee ontwerpbestemmingsplannen van het Pelmolenpad en het stationsgebied. Inwoners kunnen hun mening geven over de plannen, voordat deze in de zomer definitief worden gemaakt. 

Herberekening ondergronds parkeren

Inwoners, verenigd in stichting De Betrokken Poorter, kwamen eerder al met een alternatief plan, waarin zij onder meer pleiten voor meer ondergronds parkeren. Ook in de laatste raadsvergadering vorige week leidde dit opnieuw tot vragen. De raad besliste toen dat er een second opinion komt voor het stationsgebied, waarbij een externe deskundige de plannen opnieuw gaat berekenen. 

Wethouder Samir Bashara van Hoorn verzekert dat er grondig naar gekeken wordt:

Gemeente Hoorn liet in een raadsbrief weten dat op basis van de al uitgevoerde onderzoeken het niet mogelijk is om binnen de financiële kaders het parkeren volledig ondergronds te doen. “Dat geldt vooral voor de 1.050 plaatsen voor bezoekers en forensen. Voor de 250 parkeerplaatsen die bestemd zijn voor bewoners zien wij wel kansen om deze te integreren met de bebouwing.”

Poort van Hoorn

Het stadsontwikkelingsproject Poort van Hoorn beslaat zowel het stationsgebied (noord- en zuidkant) als het Pelmolenpad waar straks de nieuwe ‘strandwijk’ zal komen. In totaal komen er ten minste 1.000 woningen bij. De gemeente Hoorn werkt samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van het nieuwe stuk stad, dat ook een belangrijk ‘mobiliteitsknooppunt’ wordt. 

In een route kunnen de inwoners door het stadhuis langs verschillende tafels lopen en om uitleg vragen over de voorliggende plannen. Naast het ondergronds parkeren leven er vooral veel vragen over het toenemende verkeer en hoe hoog er gebouwd gaat worden. 

Bewoners van het appartementencomplex, aan de zuidkant van het station, zijn met velen op de bewonersavond afgekomen. Zij zien de komst van een (hotel) gebouw naast hun niet zitten. 

Ook het Dijklander Ziekenhuis heeft zich uitgesproken tegen meer hoogbouw nu de vraag op tafel ligt of er boven het busstation gebouwd kan gaan worden. “Het zou eerst gaan om de parkeergarage, maar nu ziet het ernaar uit dat er over de hele breedte voor het ziekenhuis hoogbouw kan gaan komen”, zei facilitair manager Maarten Sijpestein tijdens de raadsvergadering vorige week. Het zou volgens hem ten koste gaan van het rustgevende uitzicht vanaf de vierde en vijfde verdieping, waar patiënten meestal voor langere tijd verblijven. 

Tot einde maart kunnen inwoners op de plannen reageren en een zienswijze indienen. Vanavond is er opnieuw een bewonersavond op het stadhuis waar de voorlopige plannen van het Pelmolenpad te zien zullen zijn. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405