Meer dan de helft van de jongvolwassenen vatbaar voor angststoornis en depressiviteit

29 juni 2021 13:12

Steeds meer twintigers en dertigers zijn vatbaar om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om maar liefst een op de twee van de jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Dit lijkt een direct gevolg te zijn van de coronacrisis, zo blijkt uit de regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor 2020.

Jongeren zijn een van de doelgroepen die meer vatbaar zijn voor angststoornissen en depressies. Ook de oudste ouderen, mensen met een lager opleidingsniveau en diegenen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen eerder depressief worden. Dat jongeren minder lekker in hun vel zitten, komt ook tot uiting in andere onderzoeksresultaten. Zo geeft een kwart van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar in Noord-Holland Noord aan (veel) stress te ervaren. Dat komt dan vooral naar voren bij werk, studie en geldzaken.

En van de jongeren die risico lopen op een angststoornis of een depressie loopt 46,9 procent van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar een matig risico, en 8,9 procent een hoog risico. Bij de oudere doelgroepen lopen mensen minder risico op angststoornissen en depressies.

Signalen

Het is te simpel om dit enkel toe te schrijven aan de coronacrisis, vindt de GGD Hollands Noorden. “Want ook hiervoor waren er al signalen dat het slechter leek te gaan met de mentale gezondheid van jongeren”, zegt epidemioloog Mandy van den Brink. “Daarbij is het belangrijk te zeggen dat als mensen een matig risico lopen op angststoornissen en depressie ze het wel nog zelf kunnen oplossen door middel van steun of zelfhulp. Bij een hoog risico is er professionele hulp nodig. Dat neemt niet weg dat het ‘matig risico’ wel een belangrijke groep is en dat het een teken is dat het minder goed gaat met de gezondheid.”

Opvallend is verder dat mensen in het onderzoek aangeven dat ze vinden dat hun algehele gezondheid is verslechterd, maar dat in de praktijk het tegendeel blijkt: minder mensen kampen met een langdurige aandoening of worden in het dagelijks leven beperkt door hun gezondheid. Datzelfde geldt voor de financiële situatie van mensen: minder mensen hebben moeite met rondkomen en toch vinden meer mensen dat hun financiële situatie is verslechterd. Van den Brink: “We hopen daarom dat het gaat lukken om over een of twee jaar een extra Gezondheidsmonitor te doen, zodat we erachter komen hoe het er dan voor staat.”

Kwetsbare situaties

Zorgelijk is dat vooral mensen in kwetsbare situaties minder gezond zijn. Van den Brink: “Op alle vlakken scoren ze slecht: de psychosociale gezondheid is slechter, ze roken meer en drinken meer alcohol en hun algehele gezondheid ervaren ze als slechter. En de verschillen in de gezondheid van groepen inwoners worden eerder groter dan kleiner. Zowel landelijk als gemeentelijk zal er beleid moeten opgesteld die past bij deze groepen.”

Daarbij is het niet alleen kommer en kwel: positieve ontwikkelingen zijn dat mensen minder alcohol zijn gaan drinken en minder zijn gaan roken. Terwijl de afname van het alcoholgebruik een gevolg zou kunnen zijn van de coronacrisis, lijkt het stoppen met roken los van corona te staan. Het aantal mensen dat overgewicht heeft is ongeveer gelijk gebleven. “Wel gaf een derde aan dat ze door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen”, zegt Van den Brink.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405