Meer dan honderd kinderen in Noord-Holland wachten op pleeggezin

1 november 2023 19:00

119 kinderen in onze provincie staan op de wachtlijst voor een pleeggezin. Al jaren is er een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag nog altijd groter is dan het aanbod. Tijdens de Week van de Pleegzorg van 1 t/m 8 november vragen Pleegzorg Nederland en organisaties in Noord-Holland aandacht voor het tekort. In de hoop dat meer gezinnen zich aanmelden. 

Door het tekort aan pleeggezinnen moeten kinderen lang wachten op een goede match. Voor een ideale match zijn gemiddeld genomen vier pleeggezinnen per kind nodig. Daardoor is er behoefte aan 476 nieuwe pleeggezinnen in Noord-Holland. Er is zowel behoefte aan gezinnen die de pleegzorg in voltijd of deeltijd willen doen, of de crisisopvang.

Dat de urgentie hoog is, merkt Parlan – een specialistische jeugdhulporganisatie en Jeugd GGZ-aanbieder in Alkmaar, die ook pleegouders werft, screent, matcht en begeleidt voor kinderen die niet, of niet altijd thuis kunnen zijn.

De regio Noord-Holland Noord (bestaande uit de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de regio Alkmaar) heeft op dit moment ruim zeshonderd pleeggezinnen: zowel tijdelijke crisisplaatsingen tot deeltijdopvang, zoals bijvoorbeeld: twee weekenden per maand of drie doordeweekse dagen en voltijd pleegzorg. 48 kinderen en jongeren, vooral boven de 12 jaar, staan nog op de wachtlijst voor een tweede huis. 

Misverstanden

Een groot misverstand over pleegkinderen is dat ze altijd gedragsproblemen hebben of ‘moeilijk’ zijn, vertelt Fäten Brandt-Othman, communicatieadviseur bij Parlan. “Of dat pleegzorg altijd leidt tot een permanente plaatsing.”

“Pleegzorg draait niet om het vervangen van het biologische gezin, maar om het bieden van een tijdelijk tweede thuis”

Fäten Brandt-Othman, communicatieadviseur bij Parlan

Beide zijn niet het geval. Brandt-Othman: “Hoewel sommige pleegkinderen inderdaad uitdagingen kunnen hebben vanwege hun achtergrond, zijn ze – net als elk ander kind – op zoek naar liefde, begrip en stabiliteit. Pleegzorg draait niet om het vervangen van het biologische gezin, maar om het bieden van een tijdelijk tweede thuis totdat het kind kan terugkeren naar zijn of haar biologische familie. Pleegzorg kan voor even zijn, maar soms ook voor het leven.”

Brandt-Othman ziet dat (toekomstige) pleegouders het meest opzien tegen de zwaarte van de zorg en de problematiek van de pleegkinderen. “Ook weten we dat pleegouders het lastig kunnen vinden om samen te werken met de ouders van het pleegkind, in combinatie ook met hulpverleners.”

Impact op het eigen gezin

Ook zijn toekomstige pleegouders vaak bezorgd over de emotionele impact van het pleegouderschap, zowel voor het pleegkind als voor hun eigen gezin. Brandt-Othman merkt dat met de juiste begeleiding, training en ondersteuning veel van deze zorgen kunnen worden weggenomen.

Brandt-Othman legt uit dat ze bij Parlan pleegouders zo goed mogelijk proberen voor te bereiden en zorgen voor hulp op maat. “Zo krijgen pleegouders individuele begeleiding, ondersteuning van de pleegzorgorganisatie, en hebben ze een vaste pleegzorgbegeleider. Verder organiseren de pleegzorgorganisaties trainingen en cursussen om pleegouders te ondersteunen.” Ook kan er specialistische hulp worden ingezet voor het pleegkind of de pleegouders, zoals (spel)therapie, traumabehandeling of video-interactiebegeleiding.

Uitgebreide screening

Ondanks dat er veel pleeggezinnen nodig zijn in Noord-Holland, vindt er een uitgebreide screening plaats, vertelt Brandt-Othman. “In de Jeugdwet staan een aantal voorwaarden waar pleegouders aan moeten voldoen, zoals een minimumleeftijd en een juridische screening. Ook kijken we naar de stabiliteit van het gezin, de bereidheid om samen te werken met professionals en de capaciteit om te zorgen voor kinderen.”

“Een goede match start bij het verhaal van het kind. Wat is er aan de hand, wat heeft dit kind (nu) nodig?”

Fäten Brandt-Othman, communicatieadviseur bij Parlan

Volgens Brandt-Othman staat pleegzorg open voor mensen van alle achtergronden, ongeacht hun burgerlijke staat, seksualiteit, of religie. Het belangrijkste is volgens haar dat mensen een veilig en liefdevol tweede thuis kunnen bieden aan een kind. “Een goede match start bij het verhaal van het kind. Wat is er aan de hand, wat heeft dit kind (nu) nodig? We proberen daar de ouders van een kind zo goed mogelijk bij te betrekken, en te kijken of zij ideeën en wensen hebben ten opzichte van plek waar hun kind gaat wonen.”

Vervolgens wordt er voor de matching naar de profielen van de pleeggezinnen gekeken, vertelt Brandt-Othman. “Waar zijn ze goed in? Welke voorkeuren hebben zij? Wat is hun concrete leefsituatie en gezinssamenstelling? De matcher gaat hiermee op zoek welk gezin het beste bij een kind past. De matcher zoekt het beste pleeggezin voor het kind, niet andersom.” De behoefte van het kind staat dus altijd centraal.

Jouw huis een 2e thuis

Pleegzorg Nederland heeft vandaag op de eerste dag van de Week van de Pleegzorg (van 1 november tot en met 8 november) de landelijke campagne ‘Jouw huis een 2e thuis’ gelanceerd. Deze campagne gaat over de bijzondere band tussen pleegkinderen en pleegouders en het belang van een stabiel en veilig thuis. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet over een ‘nieuw thuis’, maar om een ’tweede thuis’ waar een kind tijdelijk of langer kan blijven. Kijk hier voor meer informatie. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844