Meer gehoor aan inwoners met nieuwe dorpsraad Hensbroek-Wogmeer

22 april 2022 07:00

“We moeten onze stem van ons dorp binnen de gemeente beter laten gelden”, is Terry Zwagerman van mening. En dus richtte hij samen met andere inwoners de nieuwe dorpsraad Hensbroek en Wogmeer op. Begin vorige maand werd het officiële startschot gegeven bij de oprichtingsvergadering in het dorpshuis waarbij tientallen mensen aanwezig waren. 

Inwoners voelden zich niet serieus genomen, Hensbroek zou achterblijven als het gaat om woningbouw. Als bestuurder van het dorpshuis De Oude School, ving Zwagerman deze signalen op. Hij hield een enquête waar zo’n 500 reacties op kwamen. “Daaruit kwam naar voren dat er nodig woningbouw moest komen. Hensbroek bleef altijd achter, we zagen dat er in omliggende dorpen in de gemeente flink geïnvesteerd werd.”

Gelijktijdig met het presenteren van de enquêteresultaten, doemde er een nieuw woningbouwplan op in het dorp, project Pioenhof aan de Julianalaan, goed voor zo’n 46 woningen. Zwagerman: “Daar zitten we ook nu bij aan tafel als spreekbuis namens inwoners. We peilen wat er leeft en wat we daar kunnen inbrengen.”

Dat geldt ook voor de komst van de nieuwe basisschool, waarvan de dorpsraad de ontwikkeling nauwlettend volgt. “Want wat staat er te gebeuren met de vrijkomende ruimte? Zo weten we dat er behoefte is aan CPO bouwen, waarbij particulieren gezamenlijk een woningbouwproject aangaan.”

Werkgroepen

En zo was de dorpsraad geboren, met een zeskoppig bestuur van inwoners. De tweede dorpsraad – naast de eveneens recent opgerichte dorpsraad Spierdijk – die gemeente Koggenland nu kent. “Ideeën onder inwoners inventariseren, contact onderhouden met de gemeente en werkgroepen initiëren die zelf met plannen voor het dorp aan de slag gaan”, dat is de manier van opereren die Zwagerman nastreeft.

Een aantal inwoners is intussen verenigd in werkgroepen. “Er is een nieuwe groep zojuist van start van inwoners die het recreatiegebied – het meer – De Leijen leefbaarder wil maken. Vijf inwoners zijn daar nu net mee gestart”, legt Zwagerman uit. 

Speeltuinen opknappen

Femke Wit is één van de kartrekkers van het doe-team ‘speeltuinen’. Zes moeders hebben het project op zich genomen, de enquête van de dorpsraad bracht hun tot elkaar. “We hadden aangegeven dat de speeltuinen wel opgeknapt mochten worden, daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

De speeltuinen, rond 2000 aangelegd, stonden al op de nominatie voor een opknapbeurt, vertelt Femke. Nu, bijna een jaar later, ligt er een plan voor alle vijf de speeltuinen, met ieder een eigen thema en ook doelgroep. “We hebben schetsen gemaakt en de kinderen van de basisschool erbij betrokken. Wat zouden zij graag willen zien?”

Schets van nieuwe natuurspeeltuin Hensbroek

Zo is er bij de Woudrustlaan een natuurspeeltuin bedacht, is er een aparte speeltuin voor de jongste doelgroep van nul tot zes jaar en krijgt de speeltuin bij de Het Ouwe Hof bij de sportvereniging een ‘outdoor gym’ met sporttoestellen voor jongvolwassenen. 

Al een jaar lang steken de dames er hun vrije tijd in. “Maar nu ligt het raadsvoorstel klaar. Het is wachten tot het nieuwe college er zit en het plan kan worden bekeken.”

Saamhorigheid

De nieuwe plannen leiden tot nieuwe saamhorigheid in het dorp. “We initiëren het, ondersteunen en de inwoners zelf doen de uitvoering”, aldus Zwagerman. Naast inwoners, brengt de dorpsraad ook verenigingen tot elkaar. “We hebben net een vergadering achter de rug met verschillende voorzitters om te kijken waar de dorpsverenigingen elkaar kunnen versterken.”  

Een dorpsvisie voor de toekomst is in de maak. En ook concrete plannen als koffie-ochtenden en een welkomstpakket voor nieuwe dorpelingen om Hensbroek te leren kennen. “Je kunt altijd wel wijzen naar de gemeente en zeggen ‘die doet niks’, maar we wat kunnen we zelf in gezamenlijkheid? Zodat je elkaar als inwoners en gemeente samen sterker maakt, dat is het doel”, besluit Zwagerman.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405