Meevaller zorgt voor minder bezuinigingen en investeringen in Drechterland

12 oktober 2021 05:00

Een meevaller van ruim twee miljoen euro zorgt ervoor dat de gemeente Drechterland minder hoeft te bezuinigen. Dat blijkt uit de begroting die in november in de raad wordt besproken. Er wordt zelfs extra geld uitgetrokken voor onder meer het onderhoud van wegen. 

De gemeente krijgt onder meer 1,2 miljoen euro aan compensatie vanuit het Rijk voor de tekorten op het sociaal domein (jeugdzorg en WMO). Ook valt de uitkering uit het gemeentefonds positiever uit.

Extra OZB-verhoging van de baan

Eerder dit jaar werd er nog een voorstel gedaan met 1,2 miljoen euro aan ombuigingen. Daarbij ging onder meer de OZB-belasting met acht procent omhoog. Dat plan is nu van de baan. Net als het aanpassen van de inkomensgrens voor bijzondere bijstand.

Toch wordt er nog steeds voor 900.000 euro bezuinigd. Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor die niet helemaal ongedaan te maken, maar de meevallers ook te gebruiken voor investeringen. Zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen.

Ruim miljoen voor onderhoud wegen

Daarvoor wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Al moet uit onderzoek blijken of dat voldoende is om al het achterstallig onderhoud terug te dringen. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door zes ton uit de reserves te halen.

Om toekomstige tekorten te voorkomen wordt er bovendien structureel 400.000 euro extra uitgetrokken voor jeugdzorg en 120.000 euro voor de WMO. De gemeenteraad vergadert op maandag 1 november over de begroting. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
πŸ’¬ Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
πŸ“° Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
πŸ”” Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
πŸ“§ Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405