Meldpunt voor zorgen om verwarde mensen

13 januari 2020 14:48

WEST-FRIESLAND – Sinds 1 januari is er in Noord-Holland Noord een regionaal meldpunt voor inwoners die zich ernstig zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon. Het meldpunt is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten in de regio.

Het kan zijn dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen.

Ter voorkoming van overlast en bieden van betere hulp

Vaak komt dit bij de politie terecht als er sprake is van overlast. Maar met ingang vanaf dit jaar kan dit dus al eerder bij het meldpunt. Hiermee wordt overlast mogelijk voorkomen en kan de persoon beter worden geholpen. De regiogemeenten hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn laat aan WEEFF Radio weten dat er in Noord-Holland Noord jaarlijks meer dan 250 meldingen binnenkomen en dat dit een stijgende lijn laat zien. Circa een derde van de meldingen hebben betrekking op West-Friesland. Bij de helft van de meldingen is sprake van een psychische stoornis. De andere meldingen hebben vaak betrekking op incidenteel gedrag bijvoorbeeld door middelengebruik. Echter speelt ook de toenemende maatschappelijke druk die mensen ervaren hier een rol in.

Uitzending – 11 januari 2020

Sinds 1 januari is er in Noord-Holland Noord een regionaal meldpunt voor inwoners die zich ernstig zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon. Het meldpunt is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten in de regio.

Meldpunt voor zorgen om verwarde mensen

In geval van een crisis, belt u 112. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft maar is er geen acuut gevaar? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ).

De contactgegevens voor de regio West-Friesland zijn:
• Telefoonnummer 088-010 05 21
(van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)
• E-mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl

Meer informatie en het online meldingsformulier vindt u op www.ggdhollandsnoorden.nl