Milena al twee jaar ondergedoken op zolder: familie bang voor uitzetting naar Armenië

25 augustus 2021 14:00

De 14-jarige Milena zit sinds twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. Met hulp van een juriste start het gezin een petitie om ervoor te zorgen dat Milena hier kan blijven.

Twee jaar geleden trok Milena met haar familie in stilte in op de zolderkamer van een woning ergens in West-Friesland. Ze wonen daar illegaal en blijven zoveel mogelijk in de luwte. De procedures voor asielaanvraag liggen inmiddels achter hen, maar het gezin is bang om terug te gaan naar Armenië.

Milena en haar ouders zijn van afkomst Jezidi’s, een volksreligie en minderheidsgroep die al eeuwen slachtoffer is van vervolging. De familie van Milena’s vader komt actief op voor de rechten van de Jezidi-gemeenschap, wat verschillende familieleden al het leven kostte. Het gezin van Milena vluchtte daarom in 2009 naar Nederland.

Alle procedures afgewezen

Op anderhalfjarige leeftijd komt Milena samen met haar ouders naar Nederland. “Ik herinner mij daar niets meer van. In die tijd gebeurde er veel, mijn vader kreeg problemen in Armenië waardoor we moesten vluchten. We hebben in verschillende asielzoekerscentra gewoond, daar hebben we procedures aangevraagd, maar die zijn heel vaak afgewezen.”

Inmiddels zijn hier Milena’s twee broertjes en zusje geboren. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie, Eliza Tsoepieva, voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden. 

Het gezin keert daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtte ze naar Rusland. Met tranen in haar ogen vertelt Milena over de tijd dat ze in Rusland naar school ging. “Ze gingen me slaan met stokken en zeiden dat ik niet Russisch was, dat ik niets verdiende en niets kon. Ik kan daar niet wonen.”

Schuilhouden

De vader van Milena, die uit angst niet bij naam genoemd wil worden, zegt alles gedaan te hebben voor zijn gezin om een nieuw leven op te bouwen in Rusland. “Maar dat is niet gelukt. Behalve dit kwam ik zelf ook in de problemen daar. Omdat Armenië goede contacten heeft met Rusland werd ik zelfs daar gebeld: ‘Wij weten waar je bent’.”

Het gezin is in 2019 teruggegaan naar Nederland en houdt zich sindsdien schuil. Het is voor de familie kostbaar om voor alle kinderen een verblijf in Nederland aan te vechten, daarom ligt de focus allereerst op oudste dochter Milena. Juriste Eliza Tsjoepieva is een bezwaarprocedure gestart. Ze verzet zich voor Melina tegen een eerdere afwijzing van een bezwaarprocedure op grond van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Petitie als laatste strohalm

De laatste strohalm is echter de petitie die Tsjoepieva bij de Tweede Kamer wil afleveren. “Dit is voor het eerst dat ik zo ver ga, want ik vind dit zo onrechtvaardig”, vertelt Tsoepieva, die zich specialiseerde in vreemdelingenrecht. “Milena kan niet terug en mag ook hier niet blijven, waardoor zij een uitzonderlijk geval is en daarom ben ik van mening dat de Staatssecretaris  expliciet naar het geval van Milena dient te kijken.”

Om een petitie onder de aandacht te brengen in Den Haag zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig. De petitie van Milena is bijna twee weken online en tikt de 450 handtekeningen aan.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) laat weten niet in te gaan op individuele gevallen en dus ook niet op die van Milena en haar gezin. Op overige vragen heeft de instantie nog geen reactie gegeven.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844