Moet Enkhuizen verder fuseren met Stede Broec en Drechterland?

20 januari 2023 12:21
Bron: Isabel Broersen / NH Nieuws

Er is onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van Enkhuizen. De stad werkt al jaren op ambtelijk niveau samen met buurgemeenten Stede Broec en Drechterland. Maar is dat genoeg of moet er een andere koers gevaren worden? 

Enkhuizen stock Drommedaris Spui haven vissersboot

In november 2021 besloot de gemeenteraad van Enkhuizen om het onderzoek uit te voeren. Er moest veel geïnvesteerd worden in de ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten, die niet altijd van een leien dakje ging. Dus tijd voor duidelijkheid.

En daarom heeft het onderzoeksbureau Lysias Advies de afgelopen maanden gesproken met medewerkers, de Ondernemingsraad, bestuurders en vertegenwoordigers van de gemeenten in de regio maar ook daarbuiten. Om zo een beeld te kunnen schetsen hoe Enkhuizen nu verder moet. 

In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Enkhuizen een aantal specifieke opgaven heeft, die Stede Broec en Drechterland niet hebben. Zoals uitdagingen in de stad met sociale tweedeling, het woningtekort, afval, maar ook parkeren. Deze dienen anders aangepakt te worden, dan in plattelandsgemeenten als Stede Broec en Drechterland.

Maar Enkhuizen heeft ook een haven met veel monumentale panden en dus ook ander soort toerisme dan de buurgemeenten. Daarnaast is Enkhuizen een deel van Seed Valley – het centrum voor veredeling van voedingsgewassen en bloemen – en wordt gezien als een belangrijk economisch, innovatief cluster voor de regio. 

‘Volledige fusie afgeraden’

Er komen verschillende scenario’s voorbij in het onderzoek. Van gehele fusie met alle West-Friese gemeenten tot het zelfstandig verder gaan op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het onderzoeksbureau adviseert om niet volledig te fuseren met Stede Broec en Drechterland, omdat Enkhuizen dan invloed verliest op de bestuurlijke keuzes. Daarnaast stond de relatie tussen de drie gemeenten tot de zomer nog onder druk. Ook een fusie met alle zeven gemeenten is geen optie. ‘Deze variant is een langetermijnperspectief’, zo valt er te lezen. 

Ook zelfstandig verder gaan is geen optie, aldus het onderzoeksbureau. “Vanwege de groeiende complexiteit in taken en opgaven. De redenen waarvoor in 2013 voor ambtelijke samenwerking werd gekozen, staan nog steeds.”

Nog meer samenwerken

Het onderzoeksbureau adviseert om vooral de verdere samenwerking op te zoeken. Niet alleen met Stede Broec en Drechterland, maar ook met de andere gemeenten in West-Friesland en zelfs andere havensteden in Nederland. 

Iets waar SP-raadslid Margreet Keesman, die het afgelopen jaar in een begeleidingsgroep zat van het onderzoek, zich wel in kan vinden. “Het is heel goed om de samenwerking met de SED-gemeenten verder te ontwikkelen, maar ook te kijken naar de variant om samen te werken met andere havensteden”, vertelt ze in een reactie. “We hebben hier problematiek, die andere havensteden ook hebben. Je hoeft dan niet alleen het wiel uit te vinden, maar je kan kennis delen en samenwerken.”

Machteld Buit (D66) is ook blij met de resultaten van het onderzoek. “Ik kan mij wel in de conclusie vinden. Het lijkt mij goed dat we opgaven samen oppakken die groter zijn dan onze eigen gemeente of SED-gemeenten. We staan krachtiger als we samen problemen oplossen.” 

Federatiegemeente 

Er wordt in het onderzoek ook gesproken over een federatiegemeente West-Friesland. Dan werken meerdere gemeenten centraal samen, maar blijft de gemeente wel bestuurlijk zelfstandig. “Politiek lijkt mij dat heel interessant, dan breng je een stuk democratische controle terug”, aldus Keesman. Het idee van een federatiegemeente vindt Buit nog ingewikkeld. “Het is nog nooit eerder gedaan. Het is nog maar een gedachtegang.”

Toch ziet zij een verregaande samenwerking met de West-Friese gemeenten wel zitten. Als D66 zijn we voor één West-Friesland. We weten nog niet in welke vorm. Maar de maatschappelijke problemen zijn vaak erg groot en veel problemen houden niet op bij de gemeentegrens. Het lijkt mij goed als we die samen aanpakken.”

Het rapport wordt op 6 februari verder behandeld in de raadscommissie. Op 21 februari neemt de gemeenteraad een besluit over wat te doen met de adviezen die in het rapport staan. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405