Moet HVC heroverwogen worden als West-Friese afvalverwerker? “We willen ons niet blindstaren”

23 februari 2023 15:06
Bron: NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

Als het aan de fracties van de VVD ligt moet er gekeken worden naar alternatieven voor de afvalverwerker van West-Friesland. Voor het einde van dit jaar moet er door de gemeentes namelijk besloten worden of de samenwerking met HVC wordt verlengd. “Wij willen dat er breder gekeken wordt. Het is niet uitgesloten dat de samenwerking met HVC eventueel stopt”, zegt Joey Leeuwinga namens de lokale VVD fracties.

Het contract met de Alkmaarse afvalverwerker loopt tot 31 december 2025, met een opzegtermijn van twee jaar. De VVD-fracties willen onderzoeken welke alternatieven er zijn. Er zijn drie pijlers waarop de VVD de keuze wil baseren: de kosten, dienstverlening en impact op het milieu.

In vergelijking met andere regio’s wordt hier relatief veel betaald voor de afvalverwerking. Volgens de VVD moet na een juridisch onderzoek gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor een openbare aanbesteding en welke meerwaarde dit heeft. Mogelijk kan het resulteren in lagere kosten en een betere dienstverlening. “Onze fracties zijn in gesprek met andere afvalverwerkers om ons te laten informeren over wat er in het land wordt aangeboden”, zegt Joey Leeuwinga, fractievoorzitter van VVD Stede Broec.

Verlenging contract HVC niet uitgesloten

Dat de West-Friese VVD-fracties de huidige afvalverwerker ter discussie willen stellen betekent niet dat het verlengen van contract met HVC uitgesloten is. “Als zij ons een goede aanbieding kunnen doen, dan blijven zij één van de mogelijkheden”, lichten de fracties toe. “Ook is het een optie de inzameling en afvalverwerking door verschillende bedrijven te laten doen.” Zo heeft de gemeente Dijk en Waard eigen vrachtwagens die het huisvuil op komen halen en wegbrengen.

“Wij willen ons niet blindstaren op deze partner”, zegt Leeuwinga. “HVC is momenteel meer dan een afvalverwerkingsbedrijf. Wij willen daarom onderzoeken welke financiële risico’s er zitten aan ons aandeelhouderschap in HVC en welke mogelijkheden er zijn om uit het bedrijf te stappen.”

Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden

Daarnaast willen de VVD-fracties andere mogelijkheden onderzoeken voor het inzamelen van huisafval. Sinds enkele jaren maken we naast de grijze en groene bak gebruik van containers met een oranje deksel waar het plastic in gedaan wordt. Ook nascheiden kan een optie zijn. Hierbij kan al het huisafval bij elkaar in één bak gedaan worden, waarna het bij de afvalverwerker gescheiden wordt.

“In andere delen van Nederland is dit een manier van inzamelen die bewezen efficiënt is”, licht Leeuwinga toe. “Zo heeft Almere daar de laatste jaren voor gekozen en dat heeft geleid tot goede resultaten.”

“Dat we het willen laten onderzoeken betekent niet dat HVC uitgesloten is. Maar we willen dat de gemeentes breder kijken naar alternatieven”

Joey Leeuwinga, woordvoerder namens de zeven VVD-fracties

De VVD-fracties zijn niet tegen het recycletarief dat in Medemblik is ingevoerd. Dit tarief wordt betaald voor het aantal keer dat een afvalbak aan de weg wordt gezet. In de gemeentes Drechterland en Opmeer is eerder het besluit genomen dit nog niet in te voeren. Ook in Stede Broec willen ze eerst afwachten of deze manier daadwerkelijk goedkoper is. Voor Stede Broec is het milieuresultaat ook erg belangrijk.

Resultaat na de zomer

Onderzoeksbureau Bureau Buiten heeft voor de komende maanden opdracht van de zeven West-Friese gemeentes gekregen om een evaluatie te houden over de dienstverlening van HVC. Na de zomer moet dit onderzoek afgerond zijn. Hierna gaat het langs de colleges en gemeenteraden van West-Friesland.

Voor het einde van dit jaar moet besloten worden of en op welke manier er verlengd wordt met HVC uit Alkmaar. Als dit niet verlengd wordt hebben de gemeentes tot het einde van 2025 om een nieuwe samenwerking aan te gaan.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405