Na tien jaar nog altijd onvermoeibare strijd tegen ‘racebaan’ voor de deur

18 februari 2021 16:30

“Al sinds 2011 zijn we ermee bezig”, verklaart inwoner Bart Groot, wonend aan de Tuinstraat. Meerdere keren werd zijn dochter door een automobilist van de fiets getikt. “Gelukkig was de val steeds de goede kant op: in de berm.” Groot en andere omwonenden maken zich zorgen om hardrijders in de straat. En voelen zich vooral van het kastje naar de muur gestuurd tussen de gemeente en de wegbeheerder. 

Sinds de komst van het winkelcentrum een aantal jaar terug is het volgens de bewoners drukker geworden in de straat, maar wordt er vooral structureel te hard gereden. Daarom willen ze dat de maximum snelheid moet worden verlaagd en er betere verlichting, duidelijke fietsstroken en wegversmallingen moet komen.  Bart: “Het is een weg waar verschillend verkeer rijdt. Niet alleen auto’s maar ook fietsers en wandelaars maken van dezelfde weg gebruik.”

In januari zijn ze met de andere bewoners om tafel geweest en richtte ze zich in een brief aan de gemeente Medemblik, omdat vele eerdere gesprekken niet tot een bevredigende oplossing leidde.

“Er zijn gesprekken geweest met het Hoogheemraadschap over mogelijke veranderingen aan de weg. Alleen minimale aanpassingen waren mogelijk. Fiets of voetpaden konden niet. Dit heeft er toe geleid dat er een aantal verhogingen in de weg aangelegd zijn. Dit verandert in de praktijk echter niks aan de hachelijke situaties”, schrijven ze aan de gemeente.

Snelheidsmetingen

De bewoners aan de Tuinstraat blijken lang niet de enige met jarenlange klachten. Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik startte daarom in januari een eigen verkeersonderzoek. Naast de honderd meldingen die hij al kreeg, blijven er verzoeken binnenkomen.

“Gelukkig zijn inwoners volhardend met melden, want het gaat om hun leefomgeving”

Tjeu Berlijn, Hart voor Medemblik

“In de eerste resultaten zien we dat er echt structureel te hard wordt gereden. Op die plekken gaan we na de lockdown nog een keer kijken. En ook kijken we naar onveilige verkeerssituaties, zoals plekken waar zebrapaden zijn weggehaald. Daar willen we ook actie op ondernemen.”

Maar bovenal constateerde de partij dat het doen van een melding, te wensen over laat. “Wij zijn erg geschrokken van de reactie van de gemeente op meldingen, wat we dus zien is dat er eigenlijk ontmoedigd wordt om melding te maken. Waardoor inwoners na een tweede of derde keer denken ‘ik stop ermee want het heeft geen zin’.”

Raadsvragen en motie

Luiten Plekker van Gemeentebelangen diende eerder al raadsvragen in over de situatie in de Tuinstraat. “Er zijn veel fietsers en voetgangers. Bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten van de camping in Hauwert die met de voet naar het winkelcentrum gaan. Al die verkeersbewegingen door elkaar heen is toegenomen. En voor een apart fietspad is de ruimte beperkt.”

Hij is van plan om de volgende raadsvergadering in maart een motie in te dienen. “We willen het college vragen om dan ook wat aan de komborden (red. plaatsnaamborden) te doen zodat ook de politie makkelijker kan handhaven.” Door de borden dichter bij elkaar te plaatsen wordt het bebouwde kom en zou de snelheid daarmee omlaag gaan naar 50 kilometer per uur.  

‘Geen geld’

Dat er al geruime tijd klachten zijn over de verkeerssituatie aan de Tuinstraat, is bekend bij gemeente Medemblik. “De weg valt formeel onder het Hoogheemraadschap. Dat betekent dat wij als gemeente niet zomaar maatregelen kunnen nemen en bebouwde kom-borden of iets dergelijks kunnen plaatsen. Ook is er momenteel geen budget beschikbaar voor andere snelheidsbeperkende maatregelen op korte termijn”, laat de woordvoerder weten.

Nadat Groot begin februari insprak bij de commissievergadering, liet burgemeester Frank Streng al weten in gesprek te gaan over de ‘quick wins’ om de snelheid omlaag te krijgen.  Die gesprekken lopen, bevestigt de woordvoerder: “Er zijn prettige gesprekken met de omwonenden en de dorpsraad geweest en we begrijpen de klachten. Wij hebben een brief met concrete oplossingsvoorstellen ontvangen en met deze voorstellen zijn wij aan de slag. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of hier budget beschikbaar voor wordt gesteld.”

Brieven

Dat Hart voor Medemblik nu zelf onderzoek doet, lijkt inwoners hoop te geven. Berlijn: “We zien dat er meerdere brieven van inwoners worden ingestuurd aan de gemeente van klachten die al langer lopen. Mensen die zich erbij neer hadden gelegd maar toch nu weer aan de bel trekken.” 

De resultaten zullen ze uiteindelijk overhandigen aan de gemeente en de politie. “Zodat er gericht gehandhaafd kan worden en de gemeente kan inzien waar onveilige verkeerssituaties zijn. Om op die manier samen tot een oplossing kunnen komen.”

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844