Natuurlijk Noord-Holland: Weidevogels worden vliegvlug in polder Zeevang

26 juni 2021 09:30

Polder Zeevang, tussen Edam en Hoorn, is één van de weinige plekken waar het goed gaat met weidevogels. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers scharrelen daar nu jonge kieviten, tureluurs en grutto’s door het gras. 

Dankzij jarenlang vogelonderzoek kreeg het gebied de beschermende status Natura 200 gebied. Het mooie is dat ook bijzondere planten profiteren van goed weidevogelbeheer. Dus kleurt de polder roze van alle koekoeksbloemen, pinksterbloemen en koninginnekruid.

Het gras staat er nog, op dit weiland in de Zeevang. Hier mag pas laat in juni gemaaid worden om de jonge weidevogels die er rondlopen de tijd te geven vliegvlug te worden. “Vliegvlug betekent dat de jongen kunnen vliegen en zich dus kunnen redden voor de messen van de maaimachine.” Peter de Lange staat met zijn kijker aan zijn ogen en tuurt over het veld.

Het hesje dat hij aan heeft en waarop staat ‘Sovon, Vogelonderzoeker’, zegt genoeg. We hebben hier te maken met iemand die vele uren van zijn vrije tijd steekt in het onderzoeken en beschermen van weidevogels en de natuur waar hij leeft: de Noord-Hollandse veenweide polder.

Tekst loopt door onder de video. 

Gered

Dwars door het midden van het weidevogelreservaat in de Zeevang loopt de Klemweg. Aan het uiteinde daarvan, bij het Molenplasje, staan ook Ben Pronk en Annemarie Dekker te genieten. Verenigd in de Hoornse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) hebben ze onlangs het resultaat van 25 jaar weidevogelonderzoek in polder Zeevang gebundeld. Het rapport is de weerslag van vele uren in weer en wind naar vogels kijken.

Dat het uiteindelijk geleid heeft tot de Europese Natura 2000-status, is de kroon op hun werk. Annemarie: “Dat geeft aan dat het gebied voor Europa uitzonderlijke natuurwaarden heeft die beschermd moeten worden. Boeren, projectontwikkelaars, maar ook overheden als gemeenten en de provincie kunnen daar niet omheen. Dit deel van Polder Zeevang is voorlopig gered.”

Kievitpul

Peter en Ben zijn er even niet uit wat het nou voor kuiken is, die door de greppel op ons af komt lopen: “Is dat nou een kievit?” “Het is een tureluur, hoor.” “Een kievit.” “Een tureluur.” “Ik denk echt dat het een kievit is. De jonge tureluurs lopen daarachter bij het plasje.” “Ik zie het nu ook, je hebt gelijk. Het is een kievit.”

Zomer en winter; vanaf de Klemweg heb je de mooiste poldernatuur binnen handbereik. ’s Winters zitten er veel smienten en wintertalingen, nu dus weidevogels en hun jongen. Geniet van het werk dat deze weidevogelbeschermers er voor ons hebben gedaan. Het is de moeite meer dan waard geweest! 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844