Nieuwe coalities in West-Friesland: meer inspraak voor inwoners en extra woningen

23 juni 2022 07:00

Ruim drie maanden na de verkiezingen zijn bijna alle West-Friese gemeenten er zo goed als uit: zeven nieuwe coalities zijn (bijna) aangetreden en hebben hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. De gemene deler: gemeenten proberen met allerlei burgerparticipatieprojecten de inwoner weer dichter bij de politiek te brengen. 

enkhuizen raadszaal

Daarbij steekt met name Enkhuizen hand in eigen boezem. De vier aangetreden coalitiepartijen stellen zelf in een uitgebreide inleiding dat er ‘iets fundamenteels schort in het vertrouwen in de politiek’. 

De nieuwe coalitie wil dichter bij de inwoner komen: wethouders worden aanspreekpunt van een ‘eigen’ wijk, die ze ieder jaar toegewezen krijgen. Verder gaat de gemeente experimenteren met referenda, bij grote onderwerpen. 

Ook Medemblik wil meer met inwoners in gesprek gaan. De nieuwe coalitie gaat komende zaterdag in gesprek met inwoners, over het conceptakkoord. Pas daarna wordt het bekrachtigd en treedt een nieuw college aan.

Stede Broec zet in op wijkbijeenkomsten, waar inwoners hun ideeën kwijt kunnen over de inrichting en leefbaarheid van hun omgeving. Koggenland en Opmeer hopen met een kinder- en jongerenraad ook jongeren bij de lokale politiek te betrekken. 

Wel of geen recycletarief

Afval is een heet hangijzer in de regio: in Medemblik klapte de coalitieonderhandelingen op het veel besproken recycletarief, waarna Hart voor Medemblik, de grootste fractie in de raad, zelfs helemaal geen plaats meer nam in een coalitie. Het recycletarief blijft bestaan, maar de gemeente belooft dit wel spoedig te evalueren. 

Deze reportage maakten we eerder over het recycletarief in Medemblik. Tekst loopt door. 

Stede Broec sluit een recycletarief bij voorbaat al uit voor de komende vier jaar. Wel gaat het op zoek naar een andere vorm voor afvalverwerking. Opmeer zou al per januari startten met een recycletarief, maar schuift dat nu op de lange baan.

Voor 2025 moet er een nieuw afvalplan liggen, daarbij blijft het recycletarief een optie. De gemeente gaat daarbij kijken naar de ervaringen van omringende gemeenten. 

Hoorn belooft tot slot een binnenstad zonder vuilniszakken aan de weg. Er komen ondergrondse afvalcontainers, het nieuwe stadsbestuur stuurt daarbij aan op afvalscheiding. Er verandert meer voor inwoners uit de binnenstad: de Roode Steen moet autovrij worden. 

Hoorn zet verder extra vaart achter het project Kansen voor de Kersenboogerd, dat de wijk aan een upgrade moet helpen. Ook wil de gemeente kijken naar de mogelijkheden van wat het een ‘volwaardig poppodium’ noemt. De relatief nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder krijgt een eigen wijkpark. 

OZB in Medemblik stijgt fors

Veel gemeenten staan er financieel moeilijk voor, waarbij Medemblik al een behoorlijke tijd de kroon spant. Dat schuift de nieuwe coalitie ook niet onder stoelen of banken. De partijen erkennen dat de financiën op orde moeten. Net als de ambtelijke organisatie, waar afgelopen winter veel topambtenaren vertrokken. De gemeente trekt daar 2,7 miljoen euro voor uit. 

De inwoner gaat dat voelen: de gemeente komt met een forse OZB-verhoging van 30 procent. Opmeer was vorig jaar nog de gemeente met het hoogste OZB-tarief van Nederland, maar stelt nu dat dit niet verder moet stijgen.

Het sluit het niet helemaal uit, maar belooft daarbij wel een zorgvuldige afweging te maken, en te kijken naar andere mogelijkheden om eventuele gaten in de begroting te vullen. 

Enkhuizen belooft de OZB, net als andere gemeentebelastingen, niet verder te laten stijgen dan de inflatie. Andere gemeenten gaan niet in op de pandenbelasting en ontwijken de term in het nieuwe coalitieakkoord. 

Joost uit Medemblik stemde in maart ‘voor’ Tiny Houses. Tekst loopt door.

Nieuwe woningen en tiny houses

De meest ambitieuze plannen hebben gemeenten op het gebied van woningbouw: misschien wel het belangrijkste thema, afgelopen verkiezingen. Enkhuizen wil ten minste 400 woningen bijbouwen, met name in de wijk Gommerwijk West-West aan de rand van de stad.

Koggenland mikt zelfs op 600 nieuwe woningen, waarbij het ook gaat kijken naar flexwoningen en tiny houses. Medemblik wil op korte termijn op zoek naar ‘creatieve woonoplossingen’, die de krapte op de woningmarkt snel kunnen verlagen. 

In de meeste gemeenten is het nieuwe college inmiddels aan de slag. Drechterland en Medemblik verwachten richting de zomer met een nieuwe ploeg wethouders te starten. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405