Omgevingsverordening: kritiek van VVD Stede Broec op bouwregels

1 mei 2020 16:01
VVD Stede Broec

Net als de West-Friese gemeenten, Alkmaar en de gemeenten in de kop van Noord-Holland is ook VVD Stede Broec niet enthousiast over de omgevingsverordening van de provincie.

“Oorspronkelijk is in 2018 de omgevingsvisie vastgesteld. Hier hebben we als regio positief op gereageerd. Alleen in de omgevingsverordening, de volgende stap in dit proces, worden de teugels toch wat aangetrokken door de provincie,” zegt Joey Leeuwinga in gesprek met WEEFF Radio. Met name de bouwregelgeving is een doorn in het oog.

Woningnood in West-Friesland

“We hebben woningnood. Er is een schreeuwend tekort aan woningen, ook in West-Friesland. Deze bureaucratische bubbel zorgt voor heel veel onnodige obstakels. Rijksoverheid wil bouwen. Wij willen bouwen. En de provincie stelt er heel veel regels tegenover. Voor elk plan met meer dan 12 woningen moeten we bij de provincie aankloppen en men wil heel erg binnenstedelijk gaan bouwen. In regionaal verband willen we ook nieuwe woonwijken bouwen en niet alleen maar inbreien in bestaande bouw. Want daar zit de ruimte ook weer niet.”

Er wordt om een ander type woning gevraagd

In Stede Broec kan door migratie met de bouwprojecten Waterweide en Florapark tot 2030 waarschijnlijk nog aan de vraag voldoen. Het gaat echter met name om het type woning. In West-Friesland verloopt de vergrijzing bovengemiddeld ten opzichte van Nederland. “Mensen die ouder worden willen graag kleiner of aangepast wonen. En ook gaat men tegenwoordig veel vaker op zichzelf wonen. Ook daar zijn andere woningen voor nodig,” aldus Joey Leeuwinga. En het zijn juist deze woningen die onvoldoende beschikbaar zijn.

Reactie provincie op zienswijze omgevingsverordening aan het begin van de zomer?

“In oktober wordt de omgevingsverordening vastgesteld. We hopen dat het college van Gedeputeerde Staten maar ook de partijen in de Provinciale Staten goed kijken naar de zienswijze.” Leeuwinga hoopt dat het beleid in de omgevingsvisie, lokaal wat kan, provinciaal wat moet, alsnog zal worden vertaald naar de omgevingsverordening. Een reactie van de provincie valt volgens Joey Leeuwinga niet eerder te verwachten dan aan het begin van de zomer.

“Mochten we dan nog steeds niet uit de voeten kunnen met de omgevingsverordening zijn hopelijk de politieke partijen in de Provinciale Staten aan zet om Noord-Holland Noord te helpen. Veel mensen willen hier wonen. Het is hier lekker wonen en recreëren. Maar daar heb je wel woningen voor nodig.”

Uitzending – 29 april 2020

Joey Leeuwinga van VVD Stede Broec is kritisch op de omgevingsverordening

Omgevingsverordening: kritiek VVD Stede Broec

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 0228322844