Ondanks groeiend verzet blijft raad bij geheimhouding over rapport Enkhuizerzand

27 oktober 2021 05:00

Vrijwel de volledige gemeenteraad heeft besloten dat het taxatierapport over recreatiegebied Enkhuizerzand geheim blijft. Alleen Enkhuizen Vooruit (1 zetel) was wel voor het opheffen ervan. Uit het stuk zou moeten blijken waarom de grond met een waarde van zo’n dertig miljoen euro, voor 335.000 euro is verkocht. 

De reden dat de gemeenteraad zich moest uitspreken was een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van inwoner Bob Sikkema. Hij heeft twijfels of Enkhuizen wel een goede deal heeft gesloten met ontwikkelaar Droomparken. En daarin is hij niet de enige. Vorig jaar probeerde luis in de pels van de gemeente, Chris Segerius, hetzelfde. Ook stuurden verontruste inwoners een brief aan het college om openheid van zaken te geven.

Maar tijdens de vergadering werd al snel duidelijk dat de partijen daar niet in mee wilden gaan, ook al zitten ze er wel mee in hun maag. “Als met het openbaar maken de positie van de gemeente wordt verzwakt, gaan we daarin niet mee. Maar het wordt steeds lastiger uit te leggen op straat waarom we eraan vasthouden. Een goede toelichting zou zeer welkom zijn”, aldus VVD-er Derrick Stomp. 

Ook de grootste partij in de raad, de SP, wilde de geheimhouding niet opheffen. “Wij zijn als raad leken in het proces. Als deskundigen ons adviseren het niet openbaar te maken, dan moeten we dat niet doen. Wij kunnen de gevolgen niet overzien, en weten niet welke risico’s we dan lopen.”

Enkhuizen Vooruit wil af van mogelijk zure erfenis

Alleen Michél de Jong van Enkhuizen Vooruit wilde het taxatierapport openbaar maken. “We vinden dat er tijd genoeg is geweest om te doen, wat er gedaan moest worden”, vertelde hij cryptisch. “Wij willen er in alle openheid over discussiëren zonder een volgend college ermee te belasten of af te rekenen op deze mogelijk zure erfenis.”

De Jong pleitte er dan ook voor om een onafhankelijke instantie op termijn onderzoek te laten doen naar de gang van zaken, en alle betrokken partijen daarbij te betrekken.

Gang naar de rechter

Bob Sikkema liet eerder al weten naar de rechter te stappen als het document niet openbaar zou worden gemaakt. Chris Segerius zei aangifte te willen doen van financiële malversaties door het college bij de Rijksrecherche.

Bekijk hier de reportage die we maakten met Bob Sikkema

Meer nieuws uit West-Friesland?
šŸ’¬ Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
šŸ“° Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
šŸ”” Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
šŸ“§ Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405