Ontwikkeling megaproject Poort van Hoorn stap verder na ‘rekenen, tekenen en kneden’

28 september 2021 15:00

Het miljoenenontwikkelingsplan rondom het stationsgebied van Hoorn gaat een nieuwe fase in. Vanavond wordt er in de raadscommissie over gesproken. Na het stedenbouwkundige plan, is het nu tijd om te bepalen hoe de grond ingedeeld gaat worden en waar er precies woningbouw komt. De plannen zijn intussen aangescherpt na kritiek van bewoners. 

“We hebben een intensief proces doorlopen van overleg met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving aan de ene kant en het rekenen, tekenen en kneden door de professionals aan de andere kant,” vertelt wethouder Samir Bashara.

Nadat in december 2020 het stedenbouwkundige plan van de Poort van Hoorn werd omarmd, is het nu tijd voor de grondindeling: waar mag er precies gebouwd worden, komen er winkels of horeca te zitten. Twee plannen zullen daarvoor worden uitgewerkt: voor het stationsgebied en voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Aanpassingen 

“Daarbij is het gelukt om veel van de wensen mee te nemen die bewoners en ondernemers uit het gebied hebben ingebracht”, schrijft de gemeente op de site van Poort van Hoorn. Zo is er bij het Pelmolenpad een betere aansluiting op de bestaande bouw, zijn hoogteaccenten verder van de bestaande bouw geplaatst en komt er meer afstand tot de nieuwbouw. Aan de kant van het station, is de toren op de hoek van het Keern en de Van Dedemstarat herverdeeld over het gebied waardoor het beter aansluit bij de bestaande jaren ’30 bebouwing eromheen. 

De plannen zijn in de afgelopen maanden aangescherpt samen met ondernemers en bewoners. Veel bewoners eisten meer inspraak en hadden kritiek op de hoogbouwplannen. Ook ontstond er politieke onrust rond de bodemvervuiling bij het station, die het ondergronds bouwen zouden bemoeilijken.

Inwoners verenigden zich in  Stichting De Betrokken Poorter, die zelf met een alternatief plan kwamen waardoor onder meer minder hoogbouw noodzakelijk is. Daarnaast pleitten zij voor de parkeergarages geheel ondergrond te bouwen, in plaats van deels bovengronds.

Alternatief plan

Daar haakt de PvdA Hoorn nu op aan met ook een eigen plan,  omdat zij de ‘uitgesproken ambities van het stedenbouwkundig plan, niet altijd terugvonden in de uitwerking.’ Zij vinden dat het college met de huidige werkwijze tijd heeft verspeeld. “Dat kan als een boemerang terug komen als het plan niet voldoende doordacht is en enkele te grote tekortkomingen heeft”, schrijft commissielid Jan Kollen van de PvdA die het plan schreef.  Ondergronds parkeren om ruimte te besparen voor meer sociale woningbouw en ook het busstation ondergronds, is volgens hen de beste oplossing. 

Die wens is breed gedeeld, want ook he college en de raad streven ernaar om zoveel mogelijk parkeerplekken onder de grond te plaatsen. Dat wordt nog onderzocht. 

Wethouder Bashara: “Onze indruk is dat het plan, dat in de basis goed was, door de inbreng vanuit de omgeving alleen nog maar beter is geworden. […] Vooral de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing was een belangrijk punt van aandacht dat we in de meeste gevallen goed hebben kunnen oplossen.”

Vanavond wordt er in de raadscommissie over de plannen gesproken, waarna er op 26 oktober een het eerste concept zal worden vastgesteld. Deze is dan nog niet definitief: in de zes weken daarna kunnen bewoners hun mening geven.  Naar verwachting wordt de definitieve indeling van het projectterrein in februari 2022 duidelijk. 

Meer nieuws uit West-Friesland?
πŸ’¬ Blijf op de hoogte via de Facebookpagina WEEFF en natuurlijk via onze Instagram. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
πŸ“° Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
πŸ”” Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
πŸ“§ Stuur ons jouw tips op via redactie@weeff.nl of app ons via 06-23405405